Bliskie przeloty 2019 VB5, 2019 VF5 i 2019 VS4

0

Szóstego i dziewiątego listopada w pobliże Ziemi wtargnęły trzy małe obiekty o oznaczeniach 2019 VB5, 2019 VF5 i 2019 VS4.

Planetoida o oznaczeniu 2019 VS4 zbliżyła się do Ziemi 6 listopada, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 17:30 CET. W tym momencie 2019 VS4 znalazła się w odległości około 138 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,36 średniego dystansu do Księżyca. Planetoida 2019 VS4 ma szacowaną średnicę około 13 metrów.

Natomiast 9 listopada doszło do dwóch bliskich przelotów. Meteoroid o oznaczeniu 2019 VB5 zbliżył się do naszej planety tego dnia z maksymalnym zbliżeniem około godziny 17:30 CET. Minimalny dystans wyniósł 146 tysięcy kilometrów,czyli około 0,38 średniego dystansu do Księżyca. Meteoroid 2019 VB5 ma szacowaną średnicę około 3 metrów.

Kilka godzin później doszło do zbliżenia planetoidy o oznaczeniu 2019 VF5. Ten obiekt zbliżył się do naszej planety w nocy z 9 na 10 listopada, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 23:45 CET. Minimalny dystans wyniósł 192 tysiące kilometrów,czyli około 0,50 średniego dystansu do Księżyca. Planetoida 2019 VF5 ma szacowaną średnicę około 11 metrów.

Jest to 70, 71 i 72 bliski (wykryty) przelot planetoidy lub meteoroidu w 2019 roku. W 2018 roku wykryć bliskich przelotów było przynajmniej 73. Rok wcześniej takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 było ich 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.

(HT)

Comments are closed.