PROXIMA 3/2019

0

Niedawno został opublikowany trzeci tegoroczny numer Biuletynu Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PROXIMA. Zachęcamy do lektury!

Od kilku dni ze strony internetowej biuletynu miłośników gwiazd zmiennych PROXIMA można pobrać jego najnowszy numer 3/2019. Głównym jego tematem jest zjawisko zwane „Doppler boosting”. Chodzi o wzmocnienie dopplerowskie, które jest zjawiskiem polegającym na zmianie obserwowanej jasności obiektu astrofizycznego poruszającej się względem obserwatora. Pozwala ono na uzyskiwanie dokładności pomiarów w fotometrii satelitarnej rzędu mikro-magnitudo (μmag). Z uzyskanej w ten sposób krzywej blasku można określić parametry orbitalne układu podwójnego wyznaczane dotychczas jedynie technikami spektroskopowymi, takie jak okres orbitalny, mimośród orbity i moment przejścia przez peryastron. Artykuł poświęcony temu problemowi jest wprowadzeniem do tej niezwykłej dziedziny fotometrii.

Dla obserwatorów nocnego nieba przygotowano garść informacji na temat gwiazdy nowej powrotnej V3890 Sgr, której gwałtowne pojaśnienie zaobserwował 27 sierpnia portugalski obserwator Alfredo Pereira. Ta niezwykle interesująca gwiazda sprawiła astronomom miłą niespodziankę, osiągając w maksimum jasność 6,7 mag. Był to już trzeci zaobserwowany w historii wybuch tej zmiennej. Poprzednie dwa miały miejsce w latach 1962 i 1990. O obecnym wybuchu wspomniano w dziale NEWS, a o samej gwieździe oraz o tym, że jest ona zaliczana także do grupy gwiazd zmiennych symbiotycznych, nieco więcej napisano w PORADNIKU OBSERWATORA.

Warto również zwrócić uwagę na inne gwiazdy nowe, które pojawiły się na niebie w drugim i trzecim kwartale 2019 roku. Choć nie były one jasnymi obiektami, opisano je pokrótce w dziale GWIEZDNE KATAKLIZMY. Mowa m.in. o nowej Skorpiona 2019 (V1706 Sco), która została odkryta 13 maja 2019 r. w ramach przeglądu All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). W momencie odkrycia miała jasność 13,0 mag. Nową obserwowano zarówno w podczerwieni (obserwacja naziemne), jak i w promieniach rentgenowskich i UV, za pomocą obserwatorium orbitalnego Swift.

Nową Oriona 2019 (V2860Ori) jako obiekt o jasności 9,4 mag zarejestrował natomiast 7 sierpnia 2019 r. na tle Oriona japoński obserwator Shigehisa Fujikawa. Dokonał tego za pomocą lustrzanki cyfrowej z obiektywem 120 mm f/3,5.

Obserwatorów gwiazd zmiennych chcielibyśmy zachęcić także do zapoznania się z informacjami o kilku innych gwiazdach. Jedną z nich jest miryda R Aqr, dla której już wiosną bieżącego roku AAVSO opublikowało Alert Notice #665, w którym dr Lee Anne Willson z Iowa State University prosi o współpracę w monitorowaniu zachowania tej gwiazdy.

W stałym cyklu KALENDARIUM przedstawiono efemerydy dla gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti, których maksima jasności przewidywane są w najbliższym czasie, jednak tym razem trochę nietypowo opisano aż 5 kolejnych miesięcy. Obserwacje można więc zaplanować trochę bardziej długofalowo.

A na zakończenie numeru tradycyjnie raport z aktywności Słońca, przygotowany na bazie obserwacji członków Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego oraz podsumowanie aktywności słonecznej za II kwartał 2019 r. Czy obecne minimum mamy już za sobą i czy wkrótce pojawi się stabilny wzrost aktywności plamotwórczej naszej Gwiazdy Dziennej? Przekonajcie się sami.

Biuletyn PROXIMA jest bezpłatnym, ogólnodostępnym kwartalnikiem wydawanym w wersji elektronicznej, w formacie PDF i można pobrać go ze strony http://proxima.org.pl

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Krzysztofowi Kidzie za przesłany tekst.

(proxima.org.pl)

Comments are closed.