Przyczyny nieudanego startu Vegi ustalone

2

Na początku września zakończyły się prace komisji ustalającej okoliczności nieudanego startu rakiety Vega z 11 lipca 2019. Prace zakończyły się sukcesem – rakieta wróci do służby na początku 2020 roku.

Rakieta Vega wystartowała 11 lipca 2019 roku o godzinie 03:53 CEST z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej. Lot zakończył się niepowodzeniem na początku pracy drugiego stopnia. Wówczas trajektoria lotu rakiety Vega zaczęła bardzo szybko odbiegać od zaplanowanej trajektorii. Pierwsze “oznaki” awarii pojawiły się około 2 minuty i 20 sekund po starcie. Dziewięć minut po starcie Arianespace oficjalnie potwierdziło, że start nie był udany.

Pełen zapis startu rakiety Vega z 11 lipca 2019 / Credits – arianespace

W tym starcie rakieta Vega miała wynieść na orbitę wojskowego satelitę dla sił zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Armed Forces of the United Arab Emirates, UAEAF). Satelita o nazwie Falcon Eye miał wykonywać obserwacji na zakresie widzialnym i podczerwonym dla potrzeb wojskowych. Koszt tego satelity jest oceniany na 300 milionów EUR. Satelita Falcon Eye o masie startowej bliskiej 1200 kg miał operować przez pięć lat na orbicie heliosynchronicznej.

Tuż po tym nieudanym starcie rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem było ustalenie okoliczności tego nieudanego startu. Prace komisji zakończyły się na początku września 2019 roku. Firma Arianespace opublikowała podsumowanie wniosków komisji.

Komisja ustaliła, że prawdopodobną przyczyną nieudanego startu była “termo-strukturalna awaria” w przedniej części drugiego stopnia rakiety Vega. Ten drugi stopień operuje na silniku Z23. Awaria nastąpiła 130 s i 850 ms od startu, 14 s i 25 ms po uruchomieniu silnika drugiego stopnia. Awaria nastąpiła już po separacji pierwszego stopnia rakiety, który pracował prawidłowo.

W wyniku awarii rakieta Vega podzieliła się na dwie części: drugi stopień rakiety oraz (jako druga część) osłona aerodynamiczna, satelita, adapter satelitarny i górne stopnie rakiety. W 135 sekundzie lotu telemetria wykazała, że trajektoria lotu drugiej części pozostałego sprzętu wynoszonego w tym starcie zaczęła zbaczać od wyznaczonego profilu wznoszenia. Satelita został utracony.

Komisja nie znalazła śladu celowego działania czy też sabotażu w drugim stopniu rakiety Vega. Ustalono także, że to wydarzenie z wysokim prawdopodobieństwem nie pochodziło od “systemu neutralizacyjnego” rakiety Vega.

Rakieta Vega wróci do służby w pierwszym kwartale 2020 roku. Do tego czasu będą trwać działania mające na celu zapobieżenie tego typu anomalii w przyszłych lotach rakiety Vega.

(A-S)

2 komentarze

  1. Jako laik powiem tyle… Nic z tego nie rozumiem. Nie został określony powód zmian termicznych w tym miejscu. Stopień Zefiro 23 jest na paliwo stałe i nie ma specjalnego powodu, żeby wysoka temperatura pojawiła się w górnej części tego stopnia. Dziwne.