Początek współpracy ESA i ASA

0

Pod koniec sierpnia Europejska Agencja Kosmiczna podpisała wstępne porozumienie o współpracy z Australijską Agencją Kosmiczną.

Australijska Agencja Kosmiczna (ASA) rozpoczęła swą działalność 1 lipca 2018 roku. W tej chwili ASA prowadzi wstępne działania, w tym formalizuje współpracę z innymi agencjami z całego świata. Wstępny budżet tej agencji to mniej niż 10 milionów australijskich choć jest pewne, że ten budżet znacznie wzrośnie w najbliższych latach. Łączny budżet kosmiczny Australii to wartość około 250 milionów EUR rocznie.

Pod koniec sierpnia 2019 Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisała z ASA wstępne porozumienie o współpracy. Na mocy tego porozumienia Australia m.in. będzie mogła współpracować z ESA przy przyszłych misjach kosmicznych. Wstępne porozumienie dotyczy także pozycjonowania, telekomunikacji, badań Wszechświata, wsparcia misji oraz analizy dostępnych danych.

Australijski cel gospodarczy to osiągnięcie wartości około 10 miliardów EUR sektora kosmicznego do 2030 roku. Do tego roku zatrudnienie w australijskim sektorze kosmicznym ma znaleźć kilkanaście tysięcy osób. Aby osiągnąć te wartości potrzebna będzie intensywna współpraca pomiędzy Australią, jej firmami i instytutami, a podmiotami z całego świata.

(PA)

Comments are closed.