Dobry stan sondy Juno

0

Misja sondy Juno może zostać przedłużona nawet o kilka lat. Decyzja zapadnie w 2020 roku.

Misja Juno (JUpiter Near-polar Orbiter) jest drugą sondą w historii, która weszła na orbitę największej planety naszego Układu Słonecznego. Start z Ziemi nastąpił w 2011 roku, a po trwającym pięć lat locie, w 2016 Juno weszła na orbitę Jowisza. Juno krąży po eliptycznej orbicie polarnej wokół Jowisza, zbliżając się raz na 53 dni do szczytów chmur tego gazowego giganta. Podczas każdego z przelotów minimalna wysokość nad chmurami wynosi zaledwie kilka tysięcy kilometrów.

Początkowo NASA planowała zakończenie misji Juno jeszcze w 2018 roku. Miało to związek z dużą dawką promieniowania, jaką orbiter miał otrzymać krążąc wokół Jowisza po 14 dniowej orbicie. Ta orbita nie została jednak osiągnięta i Juno krąży po bardziej eliptycznej orbicie o czasie obiegu wynoszącym 53 dni. Taka orbita znacznie zmniejsza dawkę promieniowania, przez co stan techniczny orbitera jest lepszy, niż to wcześniej zakładano.

Siódmego czerwca 2018 roku NASA poinformowała, że będzie kontynuować misję Juno. Aktualnie koniec badań zaplanowany jest na lipiec 2021 roku.

Ponad rok później sonda Juno jest nadal w bardzo dobrym stanie. Nadal działają komponenty, co do których spodziewano się, że zawiodą wcześniej. Jest to m.in. kamera pokładowa, która nadal wysyła niesamowite obrazy Jowisza.

Jest możliwe, że misja będzie trwać przez kilka kolejnych lat. W 2020 roku NASA ustali stan sondy i zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu misji. Oprócz aspektów technicznych, NASA będzie miała wziąć pod uwagę także aspekty ekonomiczne, czyli koszt prowadzenia misji. Mowa tutaj m.in. o utrzymaniu zespołu misji oraz dostępie do stacji naziemnych do komunikacji z sondą Juno.

Wiadomo jednak jaki będzie koniec misji Juno. Podobnie jak w przypadku misji Galileo (krążącej wokół Jowisza w latach 1995 – 2003) i Cassini (krążącej wokół Saturna w latach 2004 – 2017), Juno na koniec swojej misji zostanie skierowana w atmosferę planety. Dzięki temu księżyc Europa zostanie uchroniony od przypadkowej i niekontrolowanej kolizji z nieczynnym Juno.

Podsumowanie zdobyczy naukowych misji Juno / Credits – Astrum

(PFA, NASA)

Comments are closed.