Przeloty 2019 MB4 (09.07.2019) i 2019 NN3 (10.07.2019)

0

Dziewiątego i dziesiątego lipca otoczenie Ziemi naruszą dwie dość duże planetoidy o oznaczeniach 2019 MB4 i 2019 NN3.

Planetoida o oznaczeniu 2019 MB4 przemknęła obok Ziemi 9 lipca, ze zbliżeniem około godziny 09:00 CEST.W tym momencie 2019 MB4 znalazła się w odległości około 315 tysięcy kilometrów od Ziemi, co odpowiada 0,82 dystansu do Księżyca. 2019 MB4 ma szacowaną średnicę około 21 metrów – wielkością jest to obiekt podobny do bolidu czelabińskiego.

Dzień później, 10 lipca, dojdzie do bliskiego przelotu planetoidy o oznaczeniu 2019 NN3. Ten obiekt przemknie obok Ziemi w minimalnej odległości około 319 tysięcy kilometrów, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 18:30 CEST. Średnica tej planetoidy szacowana jest na około 45 metrów. Jest to największy (wykryty) obiekt w 2019 roku przelatujący blisko naszej planety.

Jest to 31 i 32 bliski (wykryty) przelot planetoidy lub meteoroidu w 2019 roku. W 2018 roku wykryć bliskich przelotów było przynajmniej 73. Rok wcześniej takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 było ich 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.

Zeszły rok obfitował w bliskie przeloty większych planetoid obok Ziemi. Pierwszym bliskim przelotem w 2018 roku było zbliżenie dużej planetoidy 2018 AH. Ten obiekt ma średnicę około stu metrów, a jego wykrycie nastąpiło dopiero po przelocie obok Ziemi. Z kolei 15 kwietnia 2018 doszło do przelotu planetoidy 2018 GE3 o średnicy około 70 metrów. Miesiąc później, 15 maja 2018 również doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2010 WC9 o średnicy około 70 metrów. Na początku czerwca 2018 doszło do wykrycia meteoroidu 2018 LA, który zaledwie kilka godzin później wszedł w atmosferę.

(HT)

Comments are closed.