NCBiR – dedykowany konkurs kosmiczny

0

Jeszcze w tym roku NCBiR uruchomi konkurs na projekty badawczo-rozwojowe dla polskiej branży kosmicznej.

Informacja o uruchomieniu sześciu nowych konkursów na projekty badawczo-rozwojowe została ogłoszona 10 lipca przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jeden z konkursów ma być dedykowany branży kosmicznej. Łączny budżet na sześć konkursów wyniesie prawie 2,75 miliarda złotych, z czego 300 milionów złotych zostanie przeznaczone na wspomniany konkurs kosmiczny.

Podmioty polskiej branży kosmicznej wyczekują nowych możliwości realizacji projektów technologicznych. Przez lata ważnym źródłem finansowania projektów był (i nadal jest) udział Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Oczywiście, polskie projekty realizowane w ESA muszą należeć do programów, do których Polska się zapisała w tej agencji – znacznie trudniejsze są projekty poza tymi programami. Z tej perspektywy możliwości finansowania w NCBiR mają duże znaczenie, gdyż zasady są tam inne.

Warto tu dodać, że nieco “zapomnianym” w Polsce źródłem finansowania projektów branży kosmicznej jest program Horyzont 2020, koordynowany przez Komisję Europejską. Zasady w tym programie są inne niż w przypadku większości projektów ESA. Z drugiej strony – projekty w ramach programu Horyzont 2020 są trudniejsze do zdobycia przez mniej doświadczone podmioty, w szczególności te, które rzadziej współpracują na arenie międzynarodowej. Dlatego też dedykowany konkurs dla technologii kosmicznych w Polsce w ramach NCBiR z pewnością pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój polskiego sektora kosmicznego.

Oprócz tego kosmicznego konkursu, NCBiR uruchomi także pięć innych konkursów, w tym jeden dotyczący tworzyw sztucznych.

(NCBiR)

Comments are closed.