Spotkanie DLR – POLSA

2

Ósmego i dziewiątego maja w Gdańsku odbyło się spotkanie pomiędzy DLR a POLSA.

Celem tego spotkania było zacieśnienie relacji pomiędzy Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) a Polską Agencją Kosmiczną (POLSA). Obie agencje mają wspólne cele, związane m.in. z położeniem obu państw w Europie, obecności obu państw w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) a także coraz szerszymi możliwościami działań w branży kosmicznej.

Spotkanie odbyło się w siedzibie POLSA w Gdańsku. Oprócz przedstawicieli POLSA (w tym pełniącego obowiązki Prezesa tej Agencji) w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz, uczelni oraz środowisk komercyjnych. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka ambasady Niemiec.

Wynikiem spotkania jest rozpoczęcie wspólnych prac pomiędzy DLR a POLSA. Docelowo powinno to doprowadzić do wspólnych projektów badawczych oraz współpracy ze środowiskami kosmicznymi w obu państwach. Forma współpracy zostanie uzgodniona pomiędzy DLR a POLSA w najbliższych miesiącach.

(BDS)

2 komentarze

  1. To będą takie “wspólne projekty” że my zbudujemy kreta a Amerykanie będą mówić że “Niemcy dostarczyli” ?

    • Krzysztof Kanawka on

      Dlatego też zupełnym przypadkiem polska flaga jest na pokładzie InSight, bo tylko “Niemcy dostarczyli”…