Nabór na Prezesa POLSA

1

Trwa nabór na nowego Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2019 r. powierzył panu Michałowi Szaniawskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja związana była ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa PAK, dr hab. Grzegorza Bronę. Michał Szaniawski będzie pełnił obowiązki Prezesa PAK przez okres 3 miesięcy, do czasu powołania prezesa agencji.

Termin składania ofert mija 16 maja 2019 roku.

Do naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej może przystąpić osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii;
  5. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;
  6. zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Dodatkowym wymaganiem pożądanym jest doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod tym linkiem.

(POLSA)

1 komentarz

  1. Widzę że tym razem zestaw wymagań został zrewidowany do czegoś podobnego zdrowemu rozsądkowi. Swoją drogą chętnie dowiedziałbym się więcej na temat powodów złożenia rezygnacji przez pana Grzegorza Bronę. Z doniesień o działalności agencji za czasów jego rządów można było odnieść pozytywne wrażenie.
    Mam nadzieję że to nie kolejna rezygnacja z przymusu…