European Space Tech Transfer Forum 2019

0

Dwudziestego piątego kwietnia odbyła się konferencja European Space Tech Transfer Forum 2019.

Konferencja European Space Tech Transfer Forum 2019 odbyła się 25 kwietnia w Warszawie w Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii (CEZAMAT). Na to wydarzenie zjechało się kilkaset przedstawicieli sektora kosmicznego – głównie z Polski, choć pojawiło się także wielu przedstawicieli z Czech, Ukrainy, Niemiec oraz Francji. Ponadto, liczną grupę stanowili przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Głównym celem konferencji było wykorzystanie zdobyczy branży kosmicznej w Europie. Z tego powodu duża część wystąpień dotyczyła bezpośrednio branży downstream oraz wsparcia procesu tworzenia nowych spółek w sektorze kosmicznym. Te obie kwestie są wyjątkowo ważne dla Polski – nasze państwo obecnie jest na etapie tworzenia krajowego ośrodka inkubacji biznesu ESA (określanego jako ESA BIC). Aspekt ESA BIC w Polsce został mocno zaakcentowany – na tej konferencji nastąpiło przekazanie listu intencyjnego podpisanego przez partnerów konsorcjum.

Bardzo ważnym elementem tej konferencji były wypowiedzi osób spoza Polski oraz w ogóle spoza branży kosmicznej. W ramach panelu dotyczącego “otwartych innowacji”, oprócz przedstawicieli agencji DLR, ESA i kilku europejskich koncernów kosmicznych, wystąpił także przedstawiciel ukraińskich zakładów Jużmasz. Jest to wyraźny sygnał, że Polsce oraz Europie zależy na bliskiej współpracy w branży kosmicznej z Ukrainą. Natomiast w jednym z paneli dotyczących branży “New Space” wystąpiła przedstawicielka niemieckiej firmy transportowej.

Na European Space Tech Transfer Forum odbyło się także kilka wydarzeń “pobocznych”. Jednym z nich była prezentacja nowych polskich spółek powiązanych z branżą kosmiczną, w tym praktycznym wykorzystaniem danych satelitarnych. Ta prezentacja była częścią projektu BalticSatApps, w którym partnerem jest m.in. Krakowski Park Technologiczny (KPT).

Uczestnicy prezentacji spółek w ramach BalticSatApps na European Space Tech Transfer Forum 2019 / Credits - KPT
Uczestnicy prezentacji spółek w ramach BalticSatApps na European Space Tech Transfer Forum 2019 / Credits – KPT

Ponadto, podczas tej konferencji doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy polską firmą Scanway a niemiecką German Orbital Systems. Celem tego listu intencyjnego jest zorganizowanie wspólnej małej misji satelitarnej na orbitę Księżyca.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Scanway a German Orbital Systems / Credits - Scanway
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Scanway a German Orbital Systems / Credits – Scanway

(K)

Comments are closed.