Układ TOI-270

0

Kosmiczny teleskop TESS wykrył przynajmniej trzy małe egzoplanety krążące wokół jednej gwiazdy. Układ otrzymał oznaczenie TOI-270.

Kosmiczny teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 19 kwietnia 2018 za pomocą rakiety Falcon 9R. Lot przebiegł prawidłowo i satelita został umieszczony na prawidłowej orbicie wstępnej o wysokości 200 x 270000 km i nachyleniu 28,5 stopnia. W kolejnych tygodniach orbita była stopniowo zmieniana, aż TESS dotarł do swojej docelowej eliptycznej orbity.

Teleskop został umieszczony na bardzo eliptycznej orbicie, będącej w rezonansie 2:1 z Księżycem. Tego typu orbita powinna być bardzo stabilna przez kolejne 20 lat. Potencjalnie pozwoli to na długą pracę tego teleskopu i wieloletnie poszukiwanie planet pozasłonecznych.

Podstawowym celem TESS jest obserwacja około pięciuset tysięcy gwiazd jaśniejszych od +12 magnitudo. W odróżnieniu od Keplera, TESS będzie obserwować całe niebo, co powinno podnieść ilość zarejestrowanych kandydatów na planety pozasłoneczne, szczególnie tych w odległości do 200-300 lat świetlnych od nas. Szacuje się, że TESS wykryje pomiędzy tysiącem a dziesięcioma tysiącami kandydatów na egzoplanety o rozmiarach porównywalnych z Ziemią i większych.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy od rozpoczęcia TESS przyniósł ciekawe odkrycia. Jednym z wcześniej ogłoszonych jest układ planetarny TOI-216. Ponadto, uruchomiony został program “Planet Hunters TESS“, który pozwala każdemu internaucie w poszukiwaniu egzoplanet.

W marcu 2019 doniesiono o wykryciu układu planetarnego, który otrzymał oznaczenie TOI-270. Ten układ składa się z trzech małych obiektów planetarnych: jednego typu “Super-Ziemia” i dwóch mniejszych od Neptuna. Obiekty otrzymały oznaczenia TOI-270b, c i d. Ich promienie zawierają się w zakresie od 1,25 do 2,42 razy promień naszej Ziemi. Okres obiegu tych planet to 3,4, 5,7 i 11,4 dnia. Gwiazda tego układu świeci z mocą około 40% mocy naszego Słońca.

Najmniejszym obiektem w tym zestawieniu jest TOI-270b, która jest planetą typu “Super-Ziemia”. Pozostałe dwie egzoplanety, TOI-270c i TOI-270d, są prawdopodobnie “lodowymi gigantami”, lub też lodowo-skalistymi obiektami.

Co ciekawe, TOI-270d krąży blisko wewnętrznej granicy ekosfery swojej gwiazdy. Teoretyczne wyliczenia sugerują średnią temperaturę na powierzchni tej planety na około 60-75 stopni. Oczywiście, nie jest znany skład atmosfery, ilość wody czy pokrycie chmurami. Jest jednak możliwe, że życie na takiej planecie mogłoby powstać, szczególnie, jeśli są tam oceany.

Aktualny katalog pozasłonecznych układów planetarnych obejmuje 4020 egzoplanet. Planeta nr 4000 została dodana do tego katalogu w ciągu ostatnich kilku tygodni.

(EPE)

Comments are closed.