Spin Your Thesis! – dwa polskie zespoły w 2019 roku

0

Dwa polskie zespoły studenckie zostały wybrane przez ESA do programu Spin Your Thesis! w tym roku.

Program Spin Your Thesis! dotyczy wykonania eksperymentów w wirówce Large Diameter Centrifuge (LDC), znajdującej się w ośrodku ESTEC w Holandii. Maksymalnie LDC jest w stanie dostarczyć do 20 g przeciążenia dla ładunków o masie rzędu kilkudziesięciu kilogramów. Z wirówki LDC korzystają różne grupy badawcze: od elektroniki i elementów mechanicznych aż po eksperymenty biologiczne.

ESA co roku rezerwuje kilka dni dla zespołów studentów w ramach programu Spin Your Thesis! Zakwalifikowane zespoły otrzymują po 2,5 dnia na swoje eksperymenty. W 2019 roku dwa polskie zespoły przeprowadzą swoje badania w ramach Spin Your Thesis! Te zespoły to:

  • GDArms z Gdańska (Politechnika Gdańska, PG), który przetestuje kilka rozwiązań w warunkach odpowiadających startu rakiety nośnej, do 5 g. Warunki będą symulowane dla rakiet Ariane 6, Vega, Ariane 5 i Sojuz.
  • HyperCells z Wrocławia (Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), który przebada kwestię odporności komórek rakowych na zaawansowane metody leczenia. W tym przypadku przyśpieszenie sięgnie aż 20 g i zastosowane zostaną różne próbki komórek, w obecności leków i bez nich.

Każdy z zespołów otrzyma wsparcie ze strony ekspertów ESA w przygotowaniu i przeprowadzeniu swoich eksperymentów. Z dostępnych informacji na stronie ESA wynika, że eksperymenty zostaną przeprowadzone we wrześniu.

(ESA)

Comments are closed.