Trwa government shutdown w USA

1

Od 22 grudnia trwa w USA “government shutdown”, które także wpływa na NASA.

Już trzeci raz w tym 2018 roku dochodzi do zatrzymania prac amerykańskiej administracji (“government shutdown”). Poprzednie nastąpiły pomiędzy 20 a 22 stycznia (dwa dni) oraz 9 lutego 2018 (zaledwie dziewięć godzin). Oba te zatrzymania amerykańskiej administracji odbywały się jeszcze w poprzednim roku fiskalnym, który w USA kończy się 30 września każdego roku. Obecny government shutdown ma związek z wciąż niezakończoną kwestią budżetu federalnego USA na 2019 rok – dwie największe amerykańskie partie nie zgadzają się co do wielu planowanych wydatków i oszczędności, w tym i tych zaproponowanych przez prezydenta USA.

W konsekwencji większość pracowników amerykańskiej administracji od 22 grudnia 2018 przebywa na przymusowym bezpłatnym urlopie. Na ten urlop zostały wysłane osoby, których brak nie stanowi bezpośredniego zagrożenia na stan państwa, życie obywateli oraz działanie ważnej infrastruktury. Wszystkie amerykańskie agencje rządowe muszą w mniejszym i większym stopniu zredukować swoje prace w czasie
“government shutdown”. Jedną z nich jest NASA.

Przy tym trzecim paraliżu administracji około 14,5 tysiąca pracowników NASA zostało wysłanych na wspomniany bezpłatny urlop. Około 3 tysiące pozostałych pracowników zostało uznanych za ważnych dla USA zgodnie z zasadami government shutdown. Ci pracownicy NASA albo nadal wypełniają swoje obowiązki albo też są “w stanie gotowości” – choć część z nich nie otrzyma wynagrodzenia.

Podobnie jak wcześniej, działania związane z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) są kontynuowane bez poważniejszych zakłóceń – ten orbitalny kompleks jest uznany za “ważną infrastrukturę”. Przygotowania do przelotu sondy New Horizons obok 2014 MU69 są także kontynuowane. W obu przypadkach istnieje jednak duże ryzyko, że informacje nie będą przekazywane, gdyż dział medialny NASA, w tym NASA TV, nie ma specjalnego statusu – te działania zostały zatrzymane.

Nie wiadomo jak długo potrwa ten government shutdown. Najwcześniej może się on zakończyć 27 grudnia, choć bardziej prawdopodobny jest początek stycznia 2019 roku. Dłuższy paraliż administracji może wpłynąć negatywnie na szereg działań NASA zaplanowanych na przyszły rok kalendarzowy.

(NASA)

1 komentarz

  1. Czy to znaczy, że nie będzie komu odebrać sygnałów z New Horizons 😉 1 stycznia 2019 roku? Może Trump się zlituje…