Scanway wspiera młode zespoły naukowe

0

Zespół stworzony z doświadczonych inżynierów, współpraca z ekspertami Europejskiej Agencji Kosmicznej, duże projekty i stały rozwój – to marzenie każdego zespołu studenckiego, który pracuje nad projektami kosmicznymi. Dzięki wsparciu wrocławskiej firmy Scanway dla młodych zespołów naukowych, te mogą się szybciej i sprawniej rozwijać, a efekty ich pracy są już widoczne w Polsce i Europie.

Od kiedy Polska weszła do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012, znacznie zwiększyły się możliwości rozwoju krajowych technologii kosmicznych. Zanim jednak zaczniemy budować dużą liczbę satelitów, aktywniej współuczestniczyć w planach eksploracji innych ciał niebieskich, a nawet myśleć o wysłaniu kolejnego Polaka w przestrzeń kosmiczną, trzeba poradzić sobie z istotnym problemem – ograniczoną liczbą specjalistów pracujących w branży kosmicznej. Scanway, młoda spółka z Wrocławia wychodzi temu problemowi naprzeciw.

Szkolenie Scanway na temat projektów ESA REXUS/BEXUS dla studentów.

Obecnie na polskich uczelniach trudno znaleźć miejsce, w którym przekazywana jest praktyczna wiedza na temat inżynierii kosmicznej, dlatego też niektóre studenckie grupy projektowe korzystają z wiedzy firm działających już na tym polu. Scanway to jeden z podmiotów angażujących się we wspieranie startujących projektów naukowych, także tych studenckich. Współpraca, mentoring i wspomaganie wiedzą, doświadczeniem czy zapleczem w postaci dostępu do prototypowni tworzą nowe możliwości biznesowe w sektorze kosmicznym.

Załoga firmy to zespół inżynierów, mający doświadczenie w projektach kosmicznych i komercjalizacji usług tego sektora, który zdecydował się oferować start-up’om i zespołom studenckim oraz naukowym realną pomoc i zaangażowaną współpracę.

Scanway to przede wszystkim ludzie, którzy kilka lat temu zaczynali podobnie jak my, działając jako zakręceni na punkcie kosmosu studenci w kołach naukowych. Dlatego wiedzą, jak cenne jest każde wsparcie, szczególnie na tym etapie.  – tak o firmie mówi Dawid Przystupski – koordynator zespołu ARES, który jest beneficjentem projektu.

Trzy zespoły pod skrzydłami firmy realizują cele naukowe i uczą się współpracy z największymi podmiotami w branży – takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna. Odbiorcami działań firmy są zespoły o dużym potencjale naukowym, które stawiając swoje pierwsze rynkowe kroki, nie wiedzą jak zacząć współpracę z dużymi podmiotami – agencjami kosmicznymi, dużymi ośrodkami badawczymi, czy czołowymi, komercyjnymi reprezentantami sektora.

Zespół studencki DREAM, wspierany przez Scanway, wraz ze swoim eksperymentem zmontowanym z
rakietą suborbitalną REXUS-21

Dzięki współpracy ze specjalistami Scanway mogą poszerzyć pola swoich działań, skonfrontować swoje pomysły z rynkiem kosmicznym, nauczyć się działać w tym specyficznym środowisku oraz pracować nad swoimi zadaniami bardziej kompleksowo niż dotychczas. Firma chce aktywnie wspierać młodych naukowców w ich rozwoju, zdobywaniu doświadczenia i pierwszych krokach na rynku.

Obecnie Scanway patronuje następującym zespołom:

  • HEDGEHOG (ang. High quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat flow and Oscillation measurement from Gdansk) – studenci Politechniki Gdańskiej, którzy zakwalifikowali się do programu REXUS/BEXUS realizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Ich eksperyment zbada drgania oraz przepływ ciepła podczas lotu rakiety suborbitalnej w przestrzeni kosmicznej.

Nasz projekt rozpoczął się od spotkania inżynierów zespołu DREAM (złożonego w znacznym stopniu z pracowników Scanway – przyp. Red.) na konferencji Near Space w Toruniu. Dzięki ich ogromnemu doświadczeniu wiedzieliśmy czego się spodziewać od reprezentantów Agencji Kosmicznych na Selection Workshop. Przez cały czas trwania projektu możemy liczyć na wsparcie i cenne porady od inżynierów Scanway za co bardzo serdecznie dziękujemy, a już niedługo, w marcu 2019 cała przygoda zostanie zwieńczona lotem naszego eksperymentu. – mówi Adam Dąbrowski, koordynator projektu HEDGEHOG.

  • TRACZ (ang. Testing Robotic Applications for Catching in Zero-g) to eksperyment studentów Politechniki Wrocławskiej, którego celem jest zbadanie możliwości zastosowania nowatorskiego pneumatycznego chwytaka w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie można uzyskać ujemnej różnicy ciśnień, a brak grawitacji może skutkować nieprzewidywalnym zachowaniem się granulatu, wypełniającego membranę efektora. Eksperyment zostanie przeprowadzony na pokładzie rakiety z napędem Improved Orion w ramach misji REXUS-26 w marcu 2019 r.

O projekcie i współpracy opowiada Aleksander Gorgolewski, kierownik projektu TRACZ: Firma Scanway w 2017 roku zorganizowała konkurs Rocket/Balloon.pl, mający na celu zachęcenie polskich zespołów studenckich do uczestnictwa w programie badawczym Rexus/Bexus organizowanego m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną. W ramach konkursu nasz zespół został objęty opieką merytoryczną – największą pomoc uzyskaliśmy w zakresie systemu wizyjnego i dopracowywania dokumentacji oraz dostaliśmy niezliczoną ilość wskazówek dotyczącą programu Rexus/Bexus, w którym to gro osób pracujących w Scanway miało okazję uczestniczyć.

  • ARES – projekt będący efektem współpracy studentów z kilku wrocławskich uczelni. Badanie przeanalizuje zachowanie komórek rakowych w środowisku dynamicznych zmian wysokości i zmiennych przeciążeń.

Choć ARES to przede wszystkim eksperyment z dziedziny astrobiologii, Scanway znalazł z nami wspólny język, dzięki czemu możemy śmiało spoglądać w przyszłość – mówi Dawid Przytupski, kierownik projektu.

Dalsze plany obejmują kolejnych beneficjentów i jeszcze szerzej zakrojone działania. Scanway uwzględnia w swoich planach kolejne zespoły, które pod skrzydłami spółki rozwiną swoje projekty.

Taka współpraca obejmująca różnorodne pola skutkuje jednak zawsze podobnym efektem – cały proces prac jest bardziej komfortowy, a mentoring czy konsultacja  techniczna sprawia, że projekt rozwija się płynnie i poprawnie merytorycznie. W praktyce zaś zespół chętniej będzie stawiać kolejne, bardziej profesjonalne kroki, co z korzyścią wpływa na rozwój krajowego sektora kosmicznego.

Artykuł opublikowany na zamówienie Scanway sp. z o.o.

Comments are closed.