Spitzer – dwie oferty na działania “komercyjne”

0

Dwie amerykańskie organizacje przesłały do NASA swoje propozycje na wykorzystanie kosmicznego teleskopu Spitzer po zakończeniu finansowania przez tę agencję.

Działający na zakresie podczerwieni teleskop Spitzer został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w sierpniu 2003 roku. Teleskop został umieszczony na orbicie heliocentrycznej, “podążającej” za Ziemią. Aktualnie (koniec lipca 2017) Spitzer znajduje się ponad 90 stopni “za” Ziemią w ruchu orbitalnym, w odległości ponad 230 milionów kilometrów. Koszt tej misji jest szacowany na ponad 700 milionów USD.

Misja teleskopu Spitzer została zaplanowana na jedynie 2,5 roku. Ten czas działania był związany z potrzebą chłodzenia części instrumentów za pomocą ciekłego helu. Ostatecznie, dzięki oszczędnościom helu, podstawowa misja tego kosmicznego obserwatorium zakończyła się w maju 2009 roku. Od tego czasu Spitzer wykonuje, rozszerzoną, zwaną też “ciepłą”, fazę swojej misji, a od października 2016 roku obserwacje teleskopu są realizowane w ramach kolejne 2,5 letniej misji rozszerzonej – ta nosi nazwę “Beyond”. Jednym z celów tej misji jest wykonanie obserwacji, które już niebawem będą przydatne dla innego teleskopu działającego na zakresie podczerwieni – James Webb Space Telescope (JWST). Koszt misji “Beyond” wynosi około 10 milionów USD.

Misja trwa znacznie dłużej, niż to NASA przewidywała. Prowadzi to do pewnych problemów, głównie związanych z transmisją danych (coraz większy kąt dla anteny pokładowej) oraz kwestii termicznych oraz odpowiedniego ustawienia paneli względem Słońca.

W lipcu 2017 informowaliśmy, że NASA rozpatruje “komercjalizację” teleskopu Spitzer. W przypadku Spitzera, nawet po “komercjalizacji”, NASA wciąż zachowa kontrolę nad teleskopem. Oznacza to między innymi wysyłanie odpowiednich komend do teleskopu oraz prawidłową “pasywację” (np. opróżnienie wszystkich zbiorników teleskopu) po zakończeniu misji.

Na propozycję NASA odpowiedziały dwie amerykańskie organizacje. Obie są chętne finansować działania teleskopu Spitzer po zakończeniu finansowania przez NASA. Aktualnie koniec finansowania tego projektu przypada na koniec roku fiskalnego 2019, czyli pod koniec września 2019 roku. (W USA federalny rok fiskalny zaczyna się 1 października). Oprócz tego wiadomo, że NASA prowadzi rozmowy z tymi organizacjami, jednakże jeszcze nie podpisała żadnej umowy. Przypuszczalnie – jeśli zapadnie pozytywna decyzja – umowa na użytkowanie teleskopu Spitzer zostanie podpisana na początku przyszłego roku kalendarzowego.

(JF)

Comments are closed.