Intermediate Ministerial Meeting ESA (25.10.2018)

0

Dwudziestego piątego października odbyło się “pośrednie” spotkanie ministerialne państw członkowskich ESA.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to organizacja umożliwiająca wspólne rozwijanie technologii kosmicznych i aplikacji satelitarnych dla zastosowań naziemnych. ESA od 1974 roku realizuje także szereg misji kosmicznych poza bezpośrednim otoczeniem naszej planety. W tej chwili w skład agencji wchodzą dwadzieścia dwa państwa członkowskie. Polska jest dwudziestym pełnoprawnym członkiem od 19 listopada 2012 roku. Po naszym kraju do ESA dołączyły jeszcze Węgry i Estonia.

Finansowanie ESA pochodzi ze składek państw członkowskich. Co kilka lat wysocy przedstawiciele rządów poszczególnych państw spotykają się na Radach Ministerialnych ESA. To właśnie na nich podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju agencji kosmicznej. Trzy ostatnie spotkania, w których także udział wzięła Polska, odbyły się w 2012, w 2014 roku oraz w 2016 roku.

Na ostatniej Radzie (w 2016) postanowiono wykonać “pośrednie” spotkanie ministerialne w 2018 roku. To “pośrednie” spotkanie odbyło się 25 października w Madrycie, w ośrodku ESAC. Na spotkaniu – oprócz przedstawicieli państw członkowskich ESA – przybyli obserwatorzy, czyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci państw aspirujących do ESA. Polskę – jako pełnoprawnego uczestnika tego spotkania – reprezentowało łącznie pięć osób, w tym Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (dr hab Grzegorz Brona) oraz przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Na spotkaniu poruszono dwie ważne kwestie: relacje ESA – UE, związane także z wieloletnim finansowaniem na lata 2021-2027 oraz wytyczne dla przyszłościowego rozwoju Agencji. Obie kwestie mają związek z aspiracjami ESA do prowadzenia kolejnych misji, bliższej współpracy z ESA a także bardziej kompleksowego wsparcia przedsiębiorstw aktywnych w branży kosmicznej. Na spotkaniu padły nawet słowa, o dalszym rozwoju działań wspierających inicjatywy biznesowe (określone jako “BIC 2.0”). Możliwe, że w najbliższych latach będzie to jeden z ważnych kierunków rozwoju ESA.

Ponadto, został podpisane zostały dwa dokumenty. Pierwszy z nich dotyczył użycia rakiet Vega-C i Ariane 6 gdy zainteresowane państwa europejskie będą mieć potrzeby do użycia rakiet. Drugi dokument został podpisany pomiędzy Włoską Agencją Kosmiczną ASI a ESA na projekt FlyEye Telescope o dużym polu widzenia. Celem tego teleskopu ma być poszukiwanie obiektów mogących zagrozić Ziemi.

Przyszłoroczna Rada Ministerialna odbędzie się pod koniec listopada w Sewilli.

(ESA)

Comments are closed.