Inauguracja konkursu KosmoSzkoła z PAK

1

Polska Agencja Kosmiczna, Redakcja czasopisma i portalu “Urania – Postępy Astronomii” oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapraszają do udziału w konkursie dla szkół, nauczycieli i uczniów, którzy chcą zrealizować projekty edukacyjne z zakresu astronomii, astronautyki i badań kosmosu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej, na której znajduje się także więcej informacji oraz regulamin konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2018 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 25 listopada 2018 r.

Pula nagród wynosi osiem tysięcy złotych. Są to nagrody w formie sprzętu astronomicznego, książek, oraz dodatkowo prenumeraty czasopisma Urania dla pierwszych 100 szkół, które prześlą swoje zgłoszenia.

Konkurs „Kosmoszkoła z PAK” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ogłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym i dwumiesięcznikiem „Urania – Postępy Astronomii”, wychodzi naprzeciw statutowym i ustawowym zadaniom, jakie realizuje Agencja na polu szeroko rozumianej edukacji kosmicznej. Ma on na celu zaktywizowanie, docenienie pracy i wysiłków szkolnej społeczności miłośników astronomii, astronautyki i technologii satelitarnych, którzy po kolejnych etapach edukacji zasilać będą rodzimy rynek pracy jako pracownicy naukowi uczelni wyższych, wysoko wykwalifikowani specjaliści firm branży kosmicznej, czy też, jako młodzi biznesmeni, sami zakładający swoje kosmiczne start-upy – komentuje Przemysław Rudź z Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej.

Z kolei prof. Maciej Mikołajewski, Redaktor Naczelny „Uranii – Postępów Astronomii”, dodaje: Można powiedzieć, że KosmoSzkoła to trochę jakby kontynuacja prowadzonych w ubiegłych latach przez „Uranię” konkursów „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Tym razem jednak nie będzie oceniania dotychczasowa aktywność szkoły związana z astronomią i kosmosem, a plany prowadzenia takiej aktywności w przyszłości.

(Urania)

1 komentarz

  1. Pula nagród 8kPLN to są jakieś jaja. Nagroda pierwsza 5kPLN, druga 2kPLN, trzecia 1kPLN. Według wiki za 2015 sama PAK dostała (budżet) 10.000 kPLN. Co ciekawe szkoła może kupić tylko z listy swojego projektu, więc dobrego telepa do 5kPLN nie ma co wpisywać, bo jak się znajdzie na 2 lub 3 miejscu to nie zrealizuje, bo tak zapisano regulamin. Kupujta lornetki i plastikowe telepy z marketu.