Przeloty 2018 RE2, 2018 RR1 oraz 2018 RW (03-08.09.2018)

0

Pomiędzy trzecim a ósmym września doszło do przelotu kolejnych trzech małych obiektów w pobliżu Ziemi. Obiekty otrzymaly oznaczenia 2018 RE2, 2018 RR1 i 2018 RW. 

W poprzednich dwóch artykułach opisaliśmy przeloty 2018 RS (05.09.2018) i 2018 RC (09.09.2018). Pomiędzy 8 a 10 września pojawiły się informacje o trzech kolejnych przelotach meteoroidów. Obiekty otrzymały oznaczenia: 2018 RE2, 2018 RR1 i 2018 RW.

Przelot meteoroidu 2018 RR1 nastąpił 3 września 2018, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 23:50 CEST. W tym momencie meteoroid 2018 RR1 znalazł się w odległości około 361 tysięcy kilometrów od Ziemi, co odpowiada około 0,94 średniego dystansu do Księżyca. Średnicę 2018 RR1 wyznaczono na około 6 metrów. Jest to zbyt mały obiekt, by mógł zaszkodzić powierzchni Ziemi, choć pewne fragmenty z pewnością by mogły przetrwać przejście przez atmosferę.

Przelot 2018 RE2 nastąpił trzy dni później, 6 września 2018, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 12:00 CEST. W tym momencie meteoroid obiekt znalazł się w odległości około 169 tysięcy kilometrów od Ziemi, co z kolei odpowiada około 0,44 średniego dystansu do Księżyca. Średnicę meteoroidu wyznaczono na około 3 metry. Również jest to zbyt mały obiekt, by mógł zaszkodzić powierzchni Ziemi.

Do trzeciego przelotu, meteoroidu o oznaczeniu 2018 RW, doszło 8 września 2018, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 23:00 CEST. W tym momencie meteoroid 2018 RW znalazł się w odległości około 381 tysięcy kilometrów od Ziemi, czyli około 0,99 średniego dystansu do Księżyca. Średnica 2018 RE2 została wyznaczona na około 7 metrów. Tutaj pewne fragmenty meteoroidu również mogłyby przetrwać przejście przez atmosferę.

Łącznie na początku września doszło do pięciu (wykrytych) przelotów planetoid lub meteoroidów. Prawdopodobnie te ostatnie przeloty zostały wykryte ponieważ noc na półkuli północnej Ziemi jest już długa. Pozwala to na przeprowadzanie obserwacji astronomicznych, w tym projektów poszukujących planet bliskich Ziemi, w których uczestniczą także przez obserwatoria znajdujące się na północnej półkuli Ziemi. Zwykle w okresie letnim dla północnej półkuli wyraźnie spada ilość odkryć.

Jest to przynajmniej 41, 42 i 43 wykryty bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2018 roku. W 2017 roku takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku takich odkryć było 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.

Ten rok obfituje w bliskie przeloty większych planetoid obok Ziemi. Pierwszym bliskim przelotem w 2018 roku było zbliżenie dużej planetoidy 2018 AH. Ten obiekt ma średnicę około stu metrów, a jego wykrycie nastąpiło dopiero po przelocie obok Ziemi. Z kolei 15 kwietnia doszło do przelotu planetoidy 2018 GE3 o średnicy około 70 metrów. Miesiąc później, 15 maja również doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2010 WC9 o średnicy około 70 metrów. Na początku czerwca doszło do wykrycia meteoroidu 2018 LA, który zaledwie kilka godzin później wszedł w atmosferę.

(HT)

Comments are closed.