Balon Big 60 – pułap 48,5 km

0

Należący do NASA balon stratosferyczny “Big 60” pobił rekord w pułapie utrzymanego lotu. Pułap wyniósł 48,5 km.

Jak wysoko może się wznieść balon stratosferyczny? Amatorskie misje regularnie wznoszą się na wysokość ponad 25 km. Aktualny rekord Polski w takim locie stratosferycznym wynosi 42650 m a w przypadku świata – 45003 m. Polski rekord lotu jest dwunasty na liście najwyższych amatorskich lotów stratosferycznych.

Z kolei naukowe misje balonowe, organizowane przez agencje kosmiczne i instytuty naukowe osiągają regularnie wysokość lotu rzędu 45, a nawet 50 km. Są to wysokości, które nie są utrzymywane przez balon przez dłuższy czas. Nieoficjalnie przedstawiciele niektórych firm uważają, że wraz z rozwojem inżynierii materiałowej możliwe będzie osiągnięcie pułapu nawet rzędu 60 km.

Pomiędzy 17 a 25 sierpnia 2018 NASA przeprowadziła misję technologiczną z wykorzystaniem balonu stratosferycznego o nazwie “Big 60”. Ten typ balonu jest obecnie w fazie testowania. Grubość materiału balonu Big 60 wynosi zaledwie jedną setną milimetra.

W trakcie tego lotu technologicznego balon osiągnął stały pułap 48,5 km. Jest to nowy rekord w wysokości stałego lotu stratosferycznego. NASA zamierza korzystać z tego balonu w kolejnych latach dla wielu misji naukowych oraz demonstracyjnych.

Przykładem mogą być misje astronomiczne, testy anten, testy zrzutów i rozkładania struktur w rzadkiej atmosferze oraz badania stanu atmosfery. Te wszystkie misje z wykorzystaniem balonów stratosferycznych są znacznie tańsze i prostsze do przeprowadzenia niż loty orbitalne, w tym na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Warto tu dodać, że aktualny rekord pułapu lotu balonu stratosferycznego to 53,7 km. W tym locie nie doszło do osiągnięcia stałego pułapu – balon się stale wznosił aż do rozerwania.

(NASA)

Comments are closed.