Kosmiczna konferencja w Senacie

0

28 maja 2018 w Senacie RP odbyła się konferencja “Działalność kosmiczna – prawo i administracja”.

Od kilku lat obserwujemy wzrost działalności kosmicznej w Polsce. Przełomowym momentem z pewnością było wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w listopadzie 2012 roku. Od tego czasu zobowiązania wynikające z członkostwa w ESA oraz z innych umów międzynarodowych obligują Polskę do stworzenia krajowych regulacji prawno-administracyjnych działalności w przestrzeni kosmicznej.

Konferencja “Działalność kosmiczna – prawo i administracja” została otwarta przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i była pierwszą o tej tematyce przeprowadzoną w wyższej izbie polskiego parlamentu. Głównym tematem spotkania było przybliżenie złożoności prawa kosmicznego oraz potrzeb jego regulacji w prawie krajowym. Polscy i zagraniczni eksperci z dziedziny prawa kosmicznego jak również technologii kosmicznych wygłosili wykłady. Wśród prelegentów wystąpili m.in. dr hab Grzegorz Brona (Polska Agencja Kosmiczna), dr Jakub Ryzenko (Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN), dr Damian Bielicki (Kingston University London), Anna Nałęcz-Kobierzycka (Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii) oraz profesor dr inż Piotr Wolański (Instytut Lotnictwa oraz Politechnika Warszawska).

Prelegenci proszyli takie tematy jak m.in. kwestie “śmieci kosmicznych”, europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, “górnictwa kosmicznego”, relacji Wielka Brytania – Unia Europejska oraz prawnych aspektów mega-konstelacji satelitarnych.

Senator dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP podkreślając powodzenie tegorocznej konferencji wyraził gotowość zrealizowania w następnych latach kolejnych spotkań o tej tematyce.

Obecność kwestii związanych z prawem kosmicznym w Senacie RP jest wyraźnym sygnałem na to, że krajowy sektor kosmiczny dynamicznie urosł, ale w perspektywie dalszego rozwoju będzie potrzebował różnych form wsparcia nie tylko na poziomie finansowym, lecz także legislacyjnym.

Comments are closed.