2021-2017: 16 miliardów EUR na branżę kosmiczną w UE

2

W następnym ogólnoeuropejskim budżecie kwota 16 miliardów EUR zostanie przeznaczona na projekty związane z branżą kosmiczną.

W latach 2007 – 2013 w państwach Unii Europejskiej (UE) realizowano Siódmy Program Ramowy (FP7), w ramach którego finansowano szereg działań badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W FP7 realizowano także działania dotyczące przestrzeni kosmicznej, w szczególności skupione na dwóch „flagowych” projektach UE – europejskiego systemu nawigacji Galileo oraz obserwacji Ziemi o nazwie Copernicus.

Następcą FP7 jest „Horyzont 2020” (H2020), który jest realizowany w latach 2014 – 2020. Budżet na ten program wynosi ponad 75 miliardów EUR. Te kwoty również zostaną wydane na różne projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Cechą wyróżniającą H2020 jest ułatwienie udziału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wcześniej dość rzadko uczestniczyły w FP7. Część funduszy zostanie wydana na zupełnie nowe programy, w tym dedykowane MŚP, a których efektem ma być wzrost innowacyjności lub wprowadzanie nowych produktów technologicznych na rynek europejski.

Obecnie H2020 zmierza do ostatniej fazy realizacji i zostanie zakończony w 2020 roku. Jednocześnie trwają już rozmowy na temat kolejnego ramowego programu dla europejskich programów badawczo-rozwojowych. Nazwy tego programu to “FP9″ oraz “Horizon Europe”.  Ten program będzie realizowany w latach 2021 – 2027. Wstępny budżet to aż 100 miliardów EUR. Część Horizon Europe zostanie przeznaczona na projekty B+R związane z branżą kosmiczną. Ponadto, oddzielny budżet zostanie przeznaczony na najważniejsze europejskie programy związane z branżą kosmiczną.

16 miliardów EUR na europejskie projekty kosmiczne

Szóstego czerwca Komisja Europejska poinformowała, że zaproponuje 16 miliardów EUR na tematykę kosmiczną w ogólnoeuropejskim budżecie na branżę kosmiczną. Fundusze mają być wydane m.in. na dalsze prace B+R w tematyce kosmicznej czy też utrzymanie europejskiej autonomii w dostępie do przestrzeni kosmicznej.

Dwa podstawowe kosmiczne programy, które mają otrzymać finanse to Galileo (oraz wspierający system EGNOS) oraz Copernicus. Te dwa programy mają otrzymać 15,5 miliarda EUR. Kolejne 500 milionów EUR zostałoby przeznaczone na europejskie programy SSA oraz GOVSATCOM.

Decyzja co do wielkości budżetu Horizon Europe oraz “kosmicznej” części ogólnoeuropejskiego budżetu powinna zapaść w 2019 roku. W tej chwili nie jest pewne czy tak duże budżety znajdzie uznanie o wszystkich członków Unii Europejskiej (UE). W kolejnych miesiącach można oczekiwać opinii ze strony poszczególnych państw UE.

W H2020 udział polskich podmiotów był dość niewielki. Warto, aby w Horizon Europe udział firm i organizacji badawczych z naszego kraju był bardziej widoczny – w szczególności w projektach kosmicznych. Wyraźny rozwój sektora kosmicznego widziany w ostatnich latach będzie nadal potrzebował dodatkowych nakładów. Fundusze badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe UE są tu bardzo dobrym narzędziem, które idealnie się do tego celu nadają.

(KE)

2 komentarze