ECOSTRESS – nowe narzędzie do obserwacji zmian ekosystemów

0

Pod koniec czerwca w kierunku ISS zostanie wyniesiony instrument ECOSTRESS, którego celem będzie lepsze zrozumienie wzrostu roślin i jego relacji do ilości dostępnej wody.

Satelity pełnią ważną rolę w monitorowaniu zmian, jakie zachodzą w ziemskich ekosystemach. Różnego typu dane z satelitów, oczywiście w połączeniu z danymi lotniczymi oraz in-situ, pozwalają na monitorowanie wielkoskalowych zmian, jakie następują w wielu ziemskich ekosystemach. Świetnym przykładem takich obserwacji są kolejne (i niestety coraz większe) susze, jakie nawiedzają region Amazonii – najbogatszego gatunkowo obszaru na Ziemi.

Wciąż jednak zbyt mało wiadomo na temat zmian w ekosystemach. Wiele kwestii umyka obserwacjom, czasem ze względów pogodowych (np. pokrywa chmur), czasem ze względów technicznych (np. orbity satelitów), a czasem zwyczajnie z uwagi na inne możliwości finansowania takich badań przez różne państwa.

Instrument ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station (ECOSTRESS) ma na celu badać globalnie temperatury roślin. Pomiary ECOSTRESS zostaną wykonane za pomocą radiometru o nazwie Prototype HyspIRI Thermal Infrared Radiometer (PHyTIR), którego przewidywana czułość pomiaru z orbity ma być mniejsza od 0,1 K. Celem pomiarów jest lepsze zrozumienie zachowania różnych roślin względem dostępnej wody, a w szczególności ich reakcje na niedobór wody. Szczegółowe dane techniczne instrumentu ECOSTRESS są dostępne na stronie projektu.

ECOSTRESS zostanie wysłany na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) pod koniec czerwca w “bagażniku” bezzałogowej kapsuły Dragon podczas misji CRS-15. Instrument zostanie zainstalowany na zewnątrz japońskiego modułu Kibo.

Poniżej prezentujemy wykład dr Josua Fishera z Jet Propulsion Laboratory (JPL). Dr Fisher jest głównym naukowcem instrumentu ECOSTRESS. W tym wykładzie wyjaśnia on potrzebę projektu ECOSTRESS, aktualny stan wiedzy na temat zmian, jakie dotykają rośliny w różnych miejscach na Ziemi, a także… ciekawym powiązaniu z wulkanologią, która pozwala na “symulację” wpływu przyszłego składu atmosfery (w szczególności CO2) na rośliny.

Dr Joshua Fisher przedstawia aktualny stan wiedzy na temat interakcji ekosystemów ze zmieniającym się klimatem Ziemi / Credits –NASA Jet Propulsion Laboratory

(JPL, ECOSTRESS)

Comments are closed.