Creotech Instruments z nowym Zarządem

0

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Creotech Instruments S.A. powołało w środę, 30 maja, nowy Zarząd. Prezesem został Jacek Kosiec, dotychczasowy dyrektor programu kosmicznego. Wiceprezesem ds. finansowych został Maciej Kielek.

Obecne zmiany w Zarządzie Creotech są związane z zakończeniem pracy w nim kolegów – Grzegorza Brony i Mariusza Andrzejczaka, którzy podjęli nowe wyzwania – mówi Jacek Kosiec, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Warto podkreślić, że w czasie ich 3 letniej kadencji Creotech znacząco się rozwinął. Czterokrotnie zwiększył zatrudnienie i przychody stając się liderem powstającego polskiego sektora kosmicznego. Mam nadzieję, że uda się utrzymać zbliżone tempo wzrostu i w ciągu naszej kadencji realizując nowe, coraz ambitniejsze projekty – dodaje Jacek Kosiec

Grzegorz Brona został 13 marca wyznaczony na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jacek Kosiec (58), jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Fizyki w dziedzinie cząstek elementarnych oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, zgodnie z programem IC2 Institute Uniwersytetu Teksańskiego. W swojej karierze zawodowej był m.in. inicjatorem i w 1998 roku doprowadził do powstania Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także współpracował z prof. Georgesem Charpakiem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Zajmował się także zagadnieniami związanymi z modelami procesów innowacyjnych oraz doradzał zarządowi PKN Orlen przy powołaniu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Był założycielem kilku start-up’ów technologicznych i prowadził działalność konsultingową, m.in. w ciągu ostatnich dwunastu lat działalności wykonał około stu ekspertyz i opinii z zakresu modeli finansowych, transakcji instrumentami finansowymi, funkcjonowania podmiotów gospodarczych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ze spółką Creotech Instruments związany jest od 2011 roku, kiedy to objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Od 2012 roku został Dyrektorem Programu Kosmicznego i otrzymał zadanie zbudowania od podstaw tego programu. Obecnie działalność w sektorze kosmicznym odpowiada za prawie 80% przychodów Creotech Instruments.

Maciej Kielek (30), powołany na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, jest absolwentem finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w EY, gdzie zajmował się modelowaniem finansowym, wyceną spółek oraz procesami M&A. Następnie, jako manager departamentu kontrolingu PKP S.A. był odpowiedzialny za proces budżetowania oraz wdrożenie systemów Business Intelligence. W funduszu inwestycyjnym Luma Investment odpowiadał za nadzór i restrukturyzację spółek portfelowych. Od 2017 roku zajmuje stanowisko Starszego Managera Inwestycyjnego w Agencji Rozwoju Przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 roku objęła 19,35% udziału w kapitale zakładowym Creotech Instruments S.A.

Udział w projektach kosmicznych to kluczowa część działalności Creotech Instruments S.A. Od czasu wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 spółka wzięła udział w szeregu prestiżowych projektów i misji kosmicznych. Firma specjalizuje się także w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów pomiarowych dla laboratoriów i ośrodków naukowych na całym świecie i rozwija kompetencje w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych.

Dziekujemy Panu Dawidowi Michnikowi za nadesłanie informacji.

Comments are closed.