Bliżej nowej ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

0

25 maja zaakceptowano znowelizowaną ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Następnym krokiem będzie przegłosowanie znowelizowanej ustawy w Sejmie.

Początek działalności POLSA

W lutym 2015 ogłoszono, że siedzibą PAK będzie Gdański Park Naukowo-Technologiczny, natomiast w maju 2015 podano do informacji, że to profesor Marek Banaszkiewicz, były dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, miał objąć stery agencji przez najbliższe 5 lat. W międzyczasie skompletowano pierwszy skład Rady agencji.

W 2015 i 2016 roku POLSA rozpisała kilka przetargów na studia wykonalności. Jednym z nich dotyczyło przyszłościowych technik i technologii kosmicznych. Oprócz tego POLSA zawiązała serię umów o współpracy z różnymi innymi agencjami, np z meksykańską agencją kosmiczną.

Grzegorz Brona

7 października 2016 roku profesor Banaszkiewicz zakończył pracę na stanowisku prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Choć kadencja profesora Banaszkiewicza miała trwać pięć lat, ówczesna Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) zadecydowała o zmianach. Niestety, do końca 2017 roku nie wybrano nowego prezesa POLSA, pomimo czterech kolejnych konkursów na to stanowisko. Dopiero w marcu 2018 na nowego prezesa został wybrany dr hab. Grzegorz Brona.

Nowa ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej

Obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów prowadziły szereg poprawek do poprzedniej wersji ustawy. Wcześniej szczegóły nowej ustawy były konsultowane z przedstawicielami różnych resortów, jak również Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Przede wszystkim Polska Agencja Kosmiczna stanie się podmiotem podległym do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dotychczas instytucja podlegała bezpośrednio pod Prezesa Rady Ministrów. W uzasadnieniu, ustawodawca zwraca uwagę, że jest to dostosowanie do norm innych krajów europejskich, w których agencje kosmiczne podlegają ministrowi odpowiedzialnemu za politykę kosmiczną, przeważnie gospodarki lub nauki.

Siedziba główna Agencji zostanie również przeniesiona do Warszawy co odzwierciedla stan faktyczny, który od czasu powołania instytucji funkcjonował w praktyce. W tym przypadku większość komentatorów jest zgodna, że to jest dobry ruch, szczególnie, że większość stanowisk pracy (około 65%) agencji znajduje się w Warszawie, zaś około 30% w Gdańsku (pozostałe ok. 5% w Rzeszowie). Z drugiej strony zauważa się, że w Gdańsku doszło do wyraźnego rozwinięcia różnych działalności w sektorze kosmicznym. Oznacza to, że nawet po zmianie siedziby POLSA, w Gdańsku pozostanie oddział tej agencji.

Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy w ciągu trzech miesięcy wygasną również stosunki pracy z wszystkimi pracownikami Polskiej Agencji Kosmicznej. Co ciekawe zapis ten nie będzie dotyczył nowo powołanego prezesa, dr hab. Grzegorza Brony.

Szczegóły zmian w ustawie o POLSA dostępne są stronach Rządowego Centrum Legislacji.

(RCL)

Comments are closed.