Pierwsze światło ASIM

0

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała obrazy “pierwszego światła” z instrumentu ASIM.

Instrument Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) został wyniesiony na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w “bagażniku” (sekcji nie-ciśnieniowej) kapsuły Dragon w misji zaopatrzeniowej CRS-14. Kapsuła dotarła do ISS 4 kwietnia 2018, a instalacja ASIM została przeprowadzona w piątek 13 kwietnia. ASIM został zamontowany na zewnętrznej platformie modułu europejskiego Columbus za pomocą ramienia robotycznego Stacji (SSRMS). Całość prac trwała prawie pięć godzin i przebiegła bez zakłóceń. Tuż po instalacji ASIM zaczął przesyłać na Ziemię prawidłową telemetrię.

Po instalacji rozpoczęło się uruchamianie ASIM, a następne stopniowe przygotowywanie do obserwacji naukowych. W kwietniu zostało zmierzone “pierwsze światło” ASIM. Były to obserwacje burzy u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Sumatra. ASIM wykonał 100 tysięcy pomiarów na sekundę w trakcie obserwacji wspomnianej burzy. Animacja jest dostępna na stronie ESA.

Eksperyment ASIM został zbudowany w Europie. Realizacja projektu kosztowała niemal 40 mln euro, zajęła w sumie 10 lat, a w pracach brało udział 100 specjalistów z Danii, Norwegii, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Koordynatorem projektu była firma Terma z Danii. Z Polski w projekcie uczestniczyły Centrum Badań Kosmicznych (CBK) oraz firma Creotech Instruments. W CBK powstał projekt i pierwsze modele systemu zasilania i dystrybucji energii dla detektora promieniowania gamma MXGS (Modular X – and Gamma-ray Sensor). Z kolei firma Creotech Instruments odpowiadała za montaż finalnych modeli (kwalifikacyjnego i lotnego) polskiego części urządzenia, na które składało się ponad 30 bloków elektroniki.

ASIM jest świetnym przykładem, że ISS to doskonała platforma do badań naukowych – nie tylko związanych z lotami kosmicznymi, ale także związanych z lepszym zrozumieniem naszej planety. Pomimo wielu dekad obserwacji satelitarnych wciąż istnieje potrzeba prowadzenia nowych rodzajów badań, by lepiej zrozumieć mało poznane zjawiska, jakie zachodzą w oceanach, na lądzie i (w przypadku ASIM) w atmosferze Ziemi.

(ESA, ASIM)

Comments are closed.