Rozpoczyna się konkurs Copernicus Masters 2018

0

Na początku kwietnia rozpoczął się konkurs Copernicus Masters 2018, dotyczący praktycznego wykorzystania danych obserwacji Ziemi.

Copernicus jest najbardziej ambitnym na skalę europejską programem obserwacji Ziemi oferującym w pełni bezpłatny i otwarty dostęp do danych w celu rozwoju rozwiązań dla szerokiej gamy dziedzin. Szacuje się, że inwestycje związane z programem przekroczą 7,5 miliarda EURO do 2020; oczekuje się, że zyski ekonomiczne podwoją swoją wartość. Każde 1 Euro zainwestowane przez państwo w aktywności programu Copernicus, przyniesie korzyść dla całej gospodarki w wysokości 1,4 Euro.

Konkurs Copernicus Masters nagradza aplikacje i pomysły, które wykorzystują dane Copernicus, aby sprostać ważnym wyzwaniom, przed którymi staje biznes i społeczeństwo, zgłoszenia od 1 kwietnia 2018.

Więcej szczegółów na temat tegorocznych wyzwań, nagród i partnerów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.copernicus-masters.com.

Tokio okiem Sentinela-2A z konstelacji Copernicus / Credits - ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Tokio okiem Sentinela-2A z konstelacji Copernicus / Credits – ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Aż 10 petabajtów bezpłatnej obserwacji Ziemi, (ang. Earth Observation EO); tak duże ilości danych są tworzone każdego roku przez program Copernicus. Umożliwia to dostarczanie usługom Copernicus niemal w czasie rzeczywistym danych na poziomie globalnym, przyczyniając się do zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Dane te są uzyskiwane zarówno z rodziny programu misji kosmicznych Sentinel, misji powiązanych (komercyjne i publiczne satelity) oraz z wielu czujników na miejscu. Obszerne dane z kosmosu mają duży potencjał dla rozwoju pomysłów i rozwiązań w wielu sektorach (niekosmicznych). Ponieważ pomysły te ciągle się przekształcają w dostępne rozwiązania komercyjnie, korzyści ekonomiczne cały czas rosną.

Konkurs Copernicus Masters 2018

Copernicus Masters 2018 – wiodący w Europie konkurs na innowacyjne rozwiązania obserwacji Ziemi (ang. EO) – poszukuje wyjątkowych pomysłów, zastosowań i koncepcji gospodarczych od zorientowanych na przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw, nowych firm, uczelni i osób indywidualnych w obszarach gospodarki, badań i szkolnictwa wyższego.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca uczestnicy Copernicus Masters mogą zgłaszać swoje pomysły z tematyki EO do 16 kategorii wyzwań oferowanych przez największą liczbę światowej klasy partnerów od czasu rozpoczęcia konkursu. Partnerami edycji 2018 są: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), CGI, Planet Inc., BayWa AG, Stevenson Astrosat Ltd., Airbus, Satellite Applications Catapult Ltd. i Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

„Copernicus Masters stał się ważnym innowacyjnie czynnikiem stymulującym obserwacje Ziemi. Rozwiązania przygotowane na konkurs dają korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również zapewniają wiele społeczno-ekonomicznych korzyści w różnych obszarach gospodarczych”, mówi Josef Aschbacher, Dyrektor Programu Obserwacji Ziemi. ESA jest partnerem, który zapoczątkował Copernicus Masters i ustanawia wyzwanie dla uczestników każdego roku od 2011.

Uczestnicy mogą pokazywać swoje innowacyjne wykorzystanie danych pochodzących z obserwacji Ziemi w wielu wymagających zagadnieniach, takich jak: Internet przedmiotów (ang. IoT), sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, zdrowie, zrównoważony poziom życia, inteligentne gospodarowanie, zarządzanie klęskami żywiołowymi, transport morski, obronność i bezpieczeństwo, sektor leśny i inteligentne gospodarowanie, transport cyfrowy a także inteligentne miasta.

Drugi rok z rzędu, Komisja Europejska (KE) oferuje sześć dodatkowych wyzwań europejskich, które obejmują kwestie zrównoważonego rozwoju, rządzenia, dostępu danych, rozwiązań B2B, monitorowania obszarów lądowych i zarządzania kryzysowego. Uczestnicy mają również niepowtarzalną możliwość stworzenia swoich własnych rozwiązań dzięki dodatkowym zasobom danych satelitarnych oferowanych przez nowych partnerów konkursu.

Nagrody w konkursie Copernicus Masters 2018

Stężenie dwutlenku azotu w atmosferze nad Europą - obraz z Sentinela 5P / Credits -Copernicus Sentinel data (2017), processed by KNMI/ESA

Stężenie dwutlenku azotu w atmosferze nad Europą – obraz z Sentinela 5P / Credits -Copernicus Sentinel data (2017), processed by KNMI/ESA

Wraz z nagrodami pieniężnymi zwycięzcy wyzwania otrzymają dostęp do międzynarodowej sieci wiodących organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi, znaczne ilości danych satelitarnych, platformę inwestowania grupowego oraz wsparcie rozwoju działalności gospodarczej warte w sumie ponad 600 000 Euro. Ponadto wyłoniony zwycięzca otrzyma wycieczkę dla VIP-ów na start rakiety z Kourou w Gujanie Francuskiej o wartości 10 000 Euro.

„Jesteśmy dumni z aktywnej roli, jaką odgrywa program Copernicus Masters w procesie komercjalizacji usług związanych z obserwacją Ziemi”, dodaje Thorsten Rudolph, Dyrektor Zarządzający AZO, organizator konkursu. „Od 2011 roku konkurs wyłonił w sumie 87 zwycięzców. Zostali oni wybrani spośród ponad 2700 uczestników z 73 różnych krajów, którzy przedstawili ponad 1100 nowatorskich pomysłów gospodarczych. Ilustruje to doskonale, w jaki sposób konkurs dla innowacji działa jako europejska sieć przepływu transakcji dla obserwacji Ziemi.”

Ponadto Copernicus Masters jest uzupełniany przez Copernicus Accelerator w celu wsparcia transformacji wielkich idei do przystosowanych komercyjnie rozwiązań, które ułatwiają sprostanie ważnym wyzwaniom, przed którymi stają każdego dnia przedsiębiorstwa i społeczeństwa. Wszyscy zwycięzcy Copernicus Masters 2018 zdobędą dostęp do Copernicus Accelerator, jeśli się zakwalifikują do tego akceleratora.

Więcej szczegółów na temat tegorocznych wyzwań, nagród i partnerów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.copernicus-masters.com.

Dodatkowe informacje na temat programu Copernicus dostępne są pod adresem: www.esa.int/copernicus oraz www.copernicus.eu.

Organizatorzy konkursu

O AZO – Twój partner dla konkursu i innowacji
AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen to międzynarodowa firma zajmująca się tworzeniem sieci i brandingiem inicjująca najważniejsze konkursy w zakresie innowacji związanych z kosmosem, skupiająca ponad 15 000 uczestników, ponad 200 przemysłowych i publicznych a także 400 międzynarodowych udziałowców. Serie Masters prezentowane przez AZO składają się z European Satellite Navigation Masters (ESNC), Copernicus Masters, Space Exploration Masters oraz INNOspace Masters. AZO wspiera przedsiębiorczość dzięki ponad 130 założonym do dzisiaj firmom i stworzeniu 1800 stanowisk pracy w zaawansowanych technicznie branżach w Bawarii z rocznym obrotem około 150 milionów Euro. Ponadto, AZO prowadzi pełną sukcesu sieć aniołów biznesu, która zainwestowała ponad 130 milionów Euro kapitału inwestycyjnego w 2016/2017 roku a także centrum inkubacji biznesowej ESA (ang. ESA BIC) w Bawarii. Więcej informacji znajduje się na stronach www.azo-space.com.

Copernicus Accelerator – PROJEKT KOMISJI EUROPEJSKIEJ– DG GROWTH
Program Copernicus Accelerator jest inicjatywą założoną przez Dyrekcję Generalną dla rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw (DG GROWTH) Komisji Europejskiej. DG GROWTH odpowiada za: Tworzenie rynku wewnętrznego dla towarów i usług, pomaga w przekształcaniu UE w inteligentną, zrównoważoną i zintegrowaną gospodarkę przez wdrażanie przemysłowych i sektorowych polityk dla przewodniej inicjatywy Europa 2020, co sprzyja przedsiębiorczości i rozwojowi przez redukcję obciążenia administracyjnego dla małych przedsiębiorstw, umożliwiając dostęp do funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) a także wspierając dostęp do rynków globalnych dla firm UE. Wszystkie te działania są ujęte w programie „Small Business ACT”, tworzącym politykę ochronną i wzmacniającym prawa własności przemysłowej, koordynującym pozycje i negocjacje UE w obrębie międzynarodowego systemu prawa własności (ang. IPR) oraz pomagającym innowatorom w efektywnym wykorzystywaniu praw IP; wdrażającym politykę kosmiczną UE przez jej dwa programy na wielką skalę: program satelitarny Copernicus (dla obserwacji Ziemi) i Galileo (dla globalnej nawigacji), a także poprzez badania mające na celu stymulację innowacji technologicznych i rozwój ekonomiczny. http://ec.europa.eu/growth/about-us/index_en.html

(AZO)

Comments are closed.