Geoinformatyka i Geoinformacja w ofercie AGH

1

Na Akademii Górniczo-Hutniczej otwierane są dwa nowe kierunki: Geoinformatyka i Geoinformacja.

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) to jedna z największych polskich uczelni technicznych. Regularnie uczelnia otwiera nowe kierunki studiów. W tym roku dwa z nich są związane z technikami satelitarnymi: Geoinformatyka i Geoinformacja.

Kierunek Geoinformatyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, połączy informatykę z naukami o Ziemi i środowisku. Kierunek ten wyróżnia kształcenie nastawione na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i  geoinformatycznych, w tym danych radarowych, lotniczych czy satelitarnych.

Studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu programowania, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pozyskanych w terenie czy wykorzystania narzędzi typu GIS oraz aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych. Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych czy jako projektanci geoportali. Planowana liczba miejsc: 60.

Kierunek Geoinformacja na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pozwoli na zdobycie kompetencji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej danych przestrzennych. Kierunek związany jest również bezpośrednio z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczącymi zarządzania globalnymi danymi przestrzennymi, do których należy przykładowo teledetekcyjne pozyskanie informacji.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym czy zarządzaniem kryzysowym. Szczególne obszary zatrudnienia to firmy informatyczne tworzące aplikacje i udostępniające informacje w czasie rzeczywistym. Planowana liczba miejsc: 60.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 w AGH w Krakowie rozpocznie się 4 czerwca. Szczegółowe  informacje na temat nowych kierunków można znaleźć pod następującymi adresami:

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Pani Annie Żmudzie-Muszyńskiej za przesłaną informację.

(AGH)

1 komentarz

  1. Mam pomysł na świetny nowatorski biznes oparty na dronach. Jeśli ktoś ciekawy, proszę o poszukanie mnie na FB