Drugie Sympozjum dot. Edukacji Kosmicznej w Budapeszcie

0

W dniach 11-13 kwietnia w Budapeszcie odbyło się Drugie Sympozjum dot. Edukacji Kosmicznej (2nd SSEA). Była to już druga edycja tego wydarzenia (po pierwszej w Padwie w 2015 r.) współorganizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

W ciągu trzech dni wygłoszono 50 referatów o bardzo szerokiej tematyce. Wśród prezenterów byli przedstawiciele agencji kosmicznych (Europejskiej, Węgierskiej i Rumuńskiej), organizacji pozarządowych, studenci i wykładowcy europejskich uczelni technicznych zaangażowanych w działalność kosmiczną, przedsiębiorcy oraz nauczyciele. Wszyscy przedstawiali swoje osiągnięcia w popularyzacji nauk STEM a zwłaszcza w edukacji kosmicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje zespołów startujących w programie REXUS/BEXUS. Wśród prelegentów i autorów plakatów byli zarówno absolwenci programu, uczestnicy ostatniej kampanii lotnej (o której problemach pisaliśmy tutaj), jak również zespoły, które dopiero przygotowują swoje eksperymenty.

Uczestnicy projektu HEDGEHOG wraz z dr Piero Galeone, szefem Działu Edukacji Wyższej w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Fot. projekt HEDGEHOG

Uczestnicy projektu HEDGEHOG wraz z dr Piero Galeone, szefem Działu Edukacji Wyższej w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Fot. projekt HEDGEHOG

W Budapeszcie zjawiła się duża reprezentacja z Polski. Projekt FREDE z Wrocławia (badanie rozpadu freonów) przedstawił Jędrzej Górski, a projekt HEDGEHOG z Gdańska (badanie drgań i przepływu ciepła na rakiecie sondażowej) zaprezentowali Adam Dąbrowski, Agnieszka Elwertowska, Karol Pelzner oraz Szymon Krawczuk. Wykładowcy z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Marek Chodnicki oraz dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski opowiedzieli o międzywydziałowym kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Ponadto, Łukasz Wilczyński, organizator European Rover Challenge zaprosił wszystkie chętne zespoły na tegoroczną edycję zawodów.

Największe stanowiska na konferencji należały do Akademii Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA Academy) i Centrum Stosowanych Technologii Kosmicznych i Mikrograwitacji (ZARM) w Bremie. Można było się tam dowiedzieć o obecnych i przyszłych możliwościach testowania eksperymentów w warunkach mikro- i hipergrawitacji. Studenci otrzymali również zaproszenia na kursy organizowane w ESEC w Redu.

Organizatorzy z Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (BME) przygotowali bardzo interesujące wydarzenie, które na pewno zostanie mile zapamiętane przez uczestników i umocni rozwój węgierskiego sektora kosmicznego. Konferencję podsumował rejs statkiem po Dunaju, który był okazją do rozmowy o przyszłych projektach kosmicznych w pięknym otoczeniu węgierskiej stolicy.

(AD)

Comments are closed.