Weryfikacja danych z Sentinela

0

Zakończyły się dwie ekspedycje, które na Oceanie Atlantyckim weryfikowały poprawność pomiarów dostarczanych przez satelity Sentinel.

Informacje dostarczane z satelitów Sentinel w ramach programu Copernicus są używane na wiele sposobów, dzięki którym nasze życie staje się łatwiejsze, a dla biznesu otwierają się nowe możliwości. Przykładem może być tutaj lepsze prognozowanie warunków na oceanie, co jest szczególnie ważne dla transportu morskiego. Dane z Sentineli są również wykorzystywane w rybołówstwie. Konieczne jest zatem monitorowanie poprawności przesyłanych danych przez cały czas życia satelity. Oznacza to należy wykonać pomiary in situ, które mogą być porównywane z pomiarami wykonywanymi z kosmosu.

Statek badawczych u wybrzeży Południowej Georgii / Credits - ESA

Statek badawczych u wybrzeży Południowej Georgii / Credits – ESA

Do tego celu realizowane sa specjalne wyprawy. Zespoły naukowców udają się w rejsy, które trwają zazwyczaj około siedmiu tygodni. Podczas takiej ekspedycji pokonują oni cały Atlantyk od Wybrzeży Wielkiej Brytanii aż do Georgii Południowej i Falklandów. Aby pomiary były jak najbardziej zróżnicowane, rejsy przeprowadza się przez różne rejony oceanu. Od często uczęszczanych regionów przybrzeżnych do rzadko odwiedzanych przez statki badawcze, środkowych rejonów oceanu.

Podczas rejsu wykonuje się referencyjne pomiary m.in. temperatury powierzchni wody i zawartości chlorofilu. Ważne jest, aby tam gdzie tylko to możliwe, pomiary były wykonywane w tym samym czasie, w którym następował przelot Sentinela. Ważne jest również porównywanie pomiarów wykonywanych przez różne urządzenia pokładowe, aby mieć pewność, że zebrane dane są najwyższej jakości i dokładnie skalibrowane, przed porównywaniem ich z danymi satelitarnymi.

Wstępne wyniki sugerują, że pomiary zawartości chlorofilu wykonywane przez instrument OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) znajdujący się na Sentinelu-3A, mogą zostać odrobinę poprawione. Obecnie trwają dokładne analizy dotyczące zagadnienia. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pewność, że mogą zaufać pozyskanym danym. Regularnie powtarzane badania są kluczową częścią misji satelitarnych, ponieważ zapewniają dowody potwierdzające jakość danych.

Sentinele dostarczają różnych typów danych na temat oceanów. Dla przykładu Sentinel-1 może być używany do obserwowania fal i wycieków oleju, Sentinel-2 i Sentinel-3 dostarczają informacji o fitoplanktonie, który jest podstawą morskiego łańcucha pokarmowego i jest bardzo ważny w balansowaniu dwutlenku węgla w atmosferze. Sentinel-3 jest również wykorzystywany do tworzenia map temperatury powierzchni wody, która jest ważna do prognozowania pogody. Dodatkowo informacje zarówno o fitoplanktonie jak i temperaturach są bardzo istotne dla zrozumienia zmian następujących w oceanach.

(ESA)

Comments are closed.