Konferencja “Kosmos a morze – na styku horyzontów”

0

Ósmego marca w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja “Kosmos a morze – na styku horyzontów”.

Od momentu wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w listopadzie 2012, region Pomorza był jednym z tych, w których rozpoczęły się projekty w branży kosmicznej. Mowa tutaj zarówno o projektach naukowych, wypełnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe, edukacyjnych, realizowanych przez uczelnie oraz wdrożeniowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa.

Równolegle organizowane są wydarzenia integrujące lokalne środowiska “kosmiczne”. Jednym z takich wydarzeń była konferencja “Kosmos a morze – na styku horyzontów”, zorganizowana przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się 8 marca w Sopocie. Pierwsze wystąpienie miał profesor Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej.

W konferencji, uczestniczyli lokalni przedstawiciele instytutów naukowych, uczelni oraz firm. Przedstawione zostały projekty takie jak SatBałtyk (satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego) czy różne aspekty zarządzania kryzysowego na obszarach morskich. Zaprezentowano także projekty dotyczące wykorzystania technik satelitarnych dla bezpieczeństwa na morzu. Ponadto, uczestnicy mogli usłyszeć o najciekawszych pomorskich firmach oraz ich projektach, w tym realizowanych w ramach europejskiego programu badawczo-rozwojowego Horyzont 2020.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele spoza Pomorza, w tym również z czołowych polskich firm sektora kosmicznego oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK).

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie konferencji.

 

Comments are closed.