Grzegorz Brona prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

0

13 marca Rzeczpospolita podała informację o wyborze prezesa POLSA. Na stanowisko został wybrany dr Grzegorz Brona.

Pod koniec września został ogłoszony czwarty już konkurs na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Wcześniejsze konkursy nie zostały rozstrzygnięte.

W czwartym konkursie stanowisko Prezesa mógł ubiegać się obywatel Polski korzystający z pełni praw obywatelskich, który albo posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Ponadto, kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu czynności sprawowanych przez Prezesa agencji oraz dobrze komunikować się w języku angielskim.

Wręczenie nominacji dla Grzegorza Brony / Foto: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wcześniej, 9 listopada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) został opublikowany dokument z trzema nazwiskami : Jacek Borkowski, Grzegorz Brona oraz Adam Sowa.

Od listopada decyzja o wyborze Prezesa POLSA znacznie się opóźniła. Wpłynęła na to m.in. rekonstrukcja rządu, jak również nowy układ sił pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Wybór Dr Grzegorza Brony został rekomendowany przez Radę Polskiej Agencji Kosmicznej w dniu 21 lutego 2017.

Informacje prasowe zostały szybko potwierdzone przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii. 13 marca Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję wyborze dr Brony na stanowisko Prezesa POLSA. Urodzony w 1980 roku Grzegorz Brona jest znaną postacią w krajowym sektorze kosmicznym. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Creotech Instruments, znanej m.in. z szeregu projektów związanych z małymi platformami satelitarnymi (Hypersat), czy budową repozytorium danych obserwacji Ziemi (DIAS).

Dr Brona jest również wykładowcą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem ponad 300 prac naukowych publikowanych w takich periodykach jak „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” oraz „Nature”. W latach 2009-2011 był pracownikiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

(RP, MPiT)

 

Comments are closed.