ESA zleca studia nad małymi rakietami

0

Europejska Agencja Kosmiczna zleciła pięć studiów wykonalności na stworzenie małej europejskiej rakiety nośnej, zdolnej do działania na rynku bez finansowania publicznego.

Jeden z filarów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) to rozwój i używanie technologii rakietowych. Jednym z aspektów tej działalności jest specjalny program Future Launchers Preparatory Programme, skupiający się na identyfikacji możliwych kierunków rozwoju technologii dla przyszłych rakiet.

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się małym rakietom orbitalnym. Wiele z tych konstrukcji powstaje w USA, są także i azjatyckie udane projekty lub zapowiedzi. W Europie też trwają prace w kilku miejscach, choć czasem są one nieudane.

W lutym 2018 ESA ogłosiła zlecenie pięciu studiów wykonalności na możliwość stworzenia nowej małej europejskiej rakiety orbitalnej. Rakieta ma być zdolna do funkcjonowania na niełatwym rynku małych satelitów bez potrzeby opierania się o finansowanie publiczne. Jest to duży problem, ponieważ w wielu przypadkach małe rakiety nośne wydają się być droższe w przeliczeniu na jednostkę masy

Wybrane podmioty, które przeprowadzą studia to:

  • ArianeGroup (Francja-Niemcy), proponująca trójstopniową rakietę Q@ts (Quick Access to Space) o masie startowej 23 ton, używającej napędu hybrydowego z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.
  • MT-Aerospace (Niemcy), która przeprowadzi studia czterech koncepcji, zarówno startujących z wyrzutni, jak i powietrza. Jedną z koncepcji jest hiszpański projekt Bloostar (firma Zero 2 Infinity), wykorzystujący balon stratosferyczny jako “pierwszy stopień”. Drugą z koncepcji jest rakieta Daneo o masie 4 ton, zrzucana na wysokości 15 km spod małego samolotu Falcon 2000.
  • ELV (Włochy) proponuje dwie konfiguracje, które są powiązanie z rodziną rakiet Vega. Oba opierają się o paliwa stałe w pierwszych stopniach (oraz w drugim stopniu w jednej z koncepcji), w górnym stopniu wykorzystane będzie paliwo ciekłe.
  • Deimos (Portugalia) proponuje stworzenie dwustopniowej rakiety nośnej na ciekłe paliwo, o masie startowej 17 ton.
  • PLD (Hiszpania) proponuje rakietę Arion 2 o masie startowej 14 ton. Rakieta opiera się o rozwijane obecnie technologie w ramach rakiety suborbitalnej Arion tej firmy.

Niestety, bezpośrednio w żadnych z tych studiów nie uczestniczą podmioty z Polski. Jednakże, w naszym kraju są rozwijane technologie napędów hybrydowych, w tym także technologii otrzymywania wysokiej jakości i stężenia nadtlenku wodoru. Te technologie mogą ważnym wkładem do rozwoju nowych konstrukcji rakietowych w Europie.

Oczywiście, te studia wykonalności nie oznaczają, że ESA zdecyduje się wspierać dalszy rozwój któregokolwiek z zaproponowanych rozwiązań. Duży nacisk w tym przypadku nałożono na opłacalność ekonomiczną, co może okazać się większym wyzwaniem niż wyznaczenie technologii potrzebnych do rozwoju.

(ESA, PA)

Comments are closed.