Międzyuczelniany kierunek “Technologie kosmiczne i satelitarne” czeka na zgłoszenia

0

Ruszyły zapisy na międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKIS). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są, w zależności od wydziału, od 8 do 12 lutego 2018 roku.

Od letniego semestru roku akademickiego 2017/2018 rozpoczyna się kształcenie na kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek międzyuczelniany, uruchomiony w ramach współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej (PG), Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Rekrutacja na kierunek TKiS jest prowadzona jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni, tj. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, na Wydziale Mechanicznym PG, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Każdy z tych wydziałów oferuje kandydatom i prowadzi kształcenie w ramach jednej specjalności.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi kształcenie na kierunku TKiS w specjalności Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (AKiSwSB). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia będą odbywały się na wszystkich 3 uczelniach, przy czym absolwenci specjalności AKiSwSB otrzymują dyplom Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Rekrutacja jest otwarta do 11 lutego 2018 r.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG rekrutuje na specjalność „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej”. Przyszli absolwenci tej specjalności będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz w innych dziedzinach branży kosmicznej. Posiądą także cenne umiejętności dotyczące doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w powiązaniu z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Będą również projektować różnego typu urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne czy też implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych. Rekrutacja do 12 lutego.

Wydział Mechaniczny PG oferuje „Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej”. Osoby, które wybiorą tą specjalność będą posiadały wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki wiedzy dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwenci będą także potrafili dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Co ciekawe dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. To swoisty „paszport” do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji. Rekrutacja jest otwarta do 12 lutego.

Akademia Morska oferuje swoim kandydatom specjalność „Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne”. Tutaj czasu jest najmniej, dokumenty będą przyjmowane do 9 lutego.

(PG, AM, AMW)

Comments are closed.