Dragon 2 i CST-100 – dalsze opóźnienia?

2

Amerykańskie biuro GAO ostrzega, że pierwsze regularne loty komercyjnych kapsuł załogowych mogą się opóźnić nawet do 2020 roku.

Od kilku lat obserwujemy kolejne opóźnienia w wejściu do służby dwóch komercyjnych pojazdów załogowych – Dragona 2 firmy SpaceX oraz CST-100 Starliner firmy Boeing. Oba pojazdy są już budowane do pierwszych lotów, wciąż jednak wciąż pojawia się wiele kwestii do rozwiązania oraz certyfikacji.

Najnowszy, (opublikowany w październiku 2017) planowany rozkład lotów jest następujący: w sierpniu 2018 roku powinno dojść do pierwszych lotów bezzałogowych obu kapsuł, natomiast pierwsze testowe loty załogowe powinny nastąpić w listopadzie lub grudniu. Już teraz pojawiają się pytania, czy rzeczywiście te daty zostaną dotrzymane.

Biuro Government Accountability Office (GAO), będące amerykańskim odpowiednikiem Najwyższej Izby Kontroli, na specjalnym posiedzeniu podkomisji ds lotów komercyjnych w amerykańskiej Izbie Reprezentantów przestrzegało przed ich dalszymi opóźnieniami. Posiedzenie odbyło się 17 stycznia 2018 i na nim przedstawiono najnowsze dostępne oceny i analizy GAO.

Aktualnie GAO uważa, że certyfikacja obu pojazdów może opóźnić się do końca 2019 lub nawet do początku 2020 roku. Certyfikacja jest wymagana do rozpoczęcia regularnych lotów załogowych. Jak na razie na przeszkodzie certyfikacji stoi kilka nierozwiązanych problemów. Przykładowo, rakieta Falcon 9 wymaga dość późnego tankowania swoich zbiorników, już w trakcie obecności astronautów na pokładzie kapsuły Dragon 2. Wprowadza to kilka elementów ryzyka, które muszą być dobrze poznane, wraz z ewentualnymi procedurami awaryjnymi. Inną, jeszcze w całości nie ukończoną kwestią, jest zabezpieczenie od ryzyka uszkodzeń kapsuł na orbicie od “śmieci kosmicznych” i mikrometeoroidów.

Astronauci wybrani do lotów testowych programu Commercial Crew (z góry od lewej): Robert Behnken, Eric Boe, Douglas Hurley i Sunita Williams / Credits: NASA

Problem certyfikacji może mieć bezpośredni wpływ na obsadzenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Aktualny amerykańsko-rosyjski kontrakt na loty kapsułami Sojuz upływa w 2019 roku. Nie ma możliwości “szybkiego” przedłużenia tego kontraktu, gdyż proces budowania kapsuł Sojuz trwa trzy lata. Oznacza to, że istnieje ryzyko przynajmniej kilkumiesięcznej przerwy w możliwości wykonywania regularnych lotów astronautów na ISS. NASA analizuje ten problem i poszukuje kilku możliwych rozwiązań tej sytuacji.

Prace nad kapsułami CST-100 i Dragon 2 są już na ukończeniu. Pozostaje jednak wciąż kilka problemów technicznych i proceduralnych, które muszą być rozwiązane, zanim oba pojazdy wejdą do służby. Dotychczas wyznaczone zostały tylko załogi dla pierwszych lotów testowych obu kapsuł. Kapsułą CST-100 w debiutanckim locie pokierują Robert Behnken i Eric Boe, zaś pierwszym lotem Dragona 2 sterować będą Douglas Hurley i Sunita Williams. Obie załogi na ISS będą przybywać około miesiąca.

(SN, GAO)

2 komentarze

  1. Aegis Maelstrom on

    Dziwne, wg źródeł anglojęzycznych w październiku 2017 jeszcze przewidywano loty cztery miesiące wcześniej (przynajmniej SpaceX, kwiecień i sierpień – choć to IMO było zupełnie nierealistyczne). Obecnie dla SpaceX jest oficjalnie sierpień i grudzień oraz podobnie dla Boeinga, choć przy jednym i drugim wskazuje się, że opóźnienie może wzrosnąć.

    http://spacenews.com/spacex-delays-commercial-crew-test-flights-to-latter-half-of-2018/

    Osobiście obstawiam lot załogowy SpaceX nie wcześniej niż styczeń 2019, Boeing nieco później. To daje realistycznie lot na MSK najwcześniej w drugiej połowie 2019. Trochę słabo, ale przy dochowaniu tego terminu jest zachowana ciągłość na styk.

    Gorzej, jeśli problemy są tak duże jak to można wyczytać z raportu – Rosjanie pewnie sprzedadzą fotel w Sojuzie MS-14, ale wykorzystanie MSK będzie mocno ograniczone.