Łatwiejszy dostęp do danych programu Copernicus

0

Dzięki programowi Unii Europejskiej Copernicus ogromna ilość darmowych danych satelitarnych, które mają służyć do zarządzania zasobami naturalnymi i przynosić korzyści obywatelom Europy, jest swobodnie dostępna.

Program Copernicus daje ogromne możliwości, ale pobieranie i zapisywanie tych danych było dużym logistycznym wyzwaniem. Teraz to się zmieni.

Komisja Europejska stara się, by dostęp tych dużych ilości zebranych danych był łatwiejszy oraz by problematyczne kwestie techniczne zostały ograniczone. W tym celu Komisja Europejska uruchomiła Copernicus Data and Information Access Services (DIAS).

Po ogłoszeniu przetargu oraz ewaluacji zgłoszonych wniosków ESA w imieniu Komisji Europejskiej podpisała kontrakty DIAS z czterema konsorcjami przemysłowymi. DIAS ma dać w pełni nielimitowany i bezpłatny dostęp do danych z programu Copernicus.

DIAS dostarczy skalowalne środowisko obliczeniowe przechowywanych danych dla podmiotów zewnętrznych. Te będą mogły zaoferować zaawansowane usługi swoim użytkownikom, integrując dane Copernicusa z własnymi danymi.

Zgodnie z kontraktami podpisanymi przez Josefa Aschbachera, dyrektora ESA ds. programów obserwacji Ziemi, w drugim kwartale 2018 roku użytkownikom zostanie udostępnione pięć DIAS, w tym jeden rozwijany wspólnie przez Eumetsat wraz z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) oraz Mercator Ocean.

DIAS to nie tylko jedno miejsce ze wszystkimi danymi z satelitów oraz sześciu usług programu Copernicus w chmurze, lecz również możliwość dostępu do zasobów oraz zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych.

Philippe Brunet, dyrektor ds. polityki kosmicznej, Programu Copernicus i bezpieczeństwa w DG GROW Komisji Europejskiej powiedział: „Jest to ważny krok milowy w Programie Copernicus. Uruchamiamy rozwój europejskich usług dostępu i przetwarzania danych”.

„W wizji Komisji Europejskiej platformy DIAS ułatwią użytkownikom z różnych dziedzin i branż tworzenie aplikacji oraz usług bazujących na danych z Copernicusa, które będą służyć ludziom w Europie i całym globie”.

Cztery zwycięskie konsorcja to:

Sero Europe (lider) wraz OVH, Gael Systems oraz Sinergise Ltd.

Creotech Instruments (lider) wraz z Cloud Ferro, Sinergise Ltd., Geomatis SAS, Outsourcing Partner oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.

ATOS Integration (lider) wraz z T-SYSTEM International, DLR, eGEOS, EOX, GAF, Sinergise Ltd, Spacemetric oraz Thales Alenia Space.

Airbus Defence and Space (lider) wraz z Orange SA, Airbus Defence and Space, Geo SA, Capgemini Technology Services SAS, CLS and VITO.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na polskie konsorcjum kierowane przez Creotech Instruments. Jest to jedyne konsorcjum kierowane przez podmiot z nowego państwa członkowskiego ESA. Pozostałe konsorcja są tworzone przez podmioty z wieloletnim doświadczeniem (tzw. hertitage) projektów dla europejskiego sektora kosmicznego. Duży kontrakt dla polskiego konsorcjum oznacza, że rozkład sił tej dziedziny gospodarki w Europie powoli się zmienia.

(Źródło: ESA)

Comments are closed.