Katalog infrastruktury od ARP

0

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprezentowała krajowy katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej.

Katalog opisuje 20 wybranych laboratoriów zlokalizowanych w Polsce, które podzielono na kategorie, według testów możliwych do przeprowadzenia w danym zakładzie. Są to:

MAPA INFRASTRUKTURY TESTOWEJ W POLSCE / Credits: ARP S.A.

MAPA INFRASTRUKTURY TESTOWEJ W POLSCE / Credits: ARP S.A.

• testy termiczno–próżniowe,
• testy wibracyjne,
• testy kompatybilności elektromagnetycznej,
• testy akustyczne,
• testy specjalne.

Na 26 stronach zawarto bazę firm i jednostek naukowych wraz z podstawowymi danymi technicznymi. Będzie to przydatne narzędzie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają swoją przygodę z sektorem kosmicznym, ponieważ znacząco obniży to koszty badań i testów.

Produkcja komponentów i podsystemów satelitarnych wymaga dostępu do infrastruktury umożliwiającej świadczenie w sposób rynkowy odpowiedniej jakości usług testowania. Ze względu na wysokie koszty utrzymania infrastruktury, niewiele firm z branży kosmicznej chce inwestować samodzielnie w zakup, następnie organizację laboratorium i w końcu utrzymanie wszystkich niezbędnych stanowisk testowych. Katalog, w sposób przeglądowy, przedstawia dostępną w Polsce infrastrukturę firm i jednostek naukowych na potrzeby sektora kosmicznego.

W dynamicznie rozwijających się krajowych firmach sektora kosmicznego, coraz więcej podmiotów realizujących kontrakty biznesowe, potrzebuje do ich realizacji szeregu usług specjalizowanej infrastruktury testowej. Zmiana w wielkości popytu na te usługi wymaga włączenia do tego sektora podmiotów posiadających odpowiednią infrastrukturę testową i badawczą, a często bezpośrednio nie działającą w ramach tego sektora. W krajach o ugruntowanym doświadczeniu w branży kosmicznej, często są powoływane specjalistyczne centra testowe, posiadające specjalistyczna aparaturę. Innym rozwiązaniem, przedstawionym w niniejszym katalogu, jest wykorzystanie już istniejącej infrastruktury z branż pokrewnych, co pozwala na osiągnięcie odpowiedniego poziomu konkurencyjności rynkowej i uniknięcie dublowania wysiłku inwestycyjnego zrealizowanego już w przemyśle. duplikowania nakładów finansowych poniesionych na zrealizowane rozwiązania. Proces weryfikacji urządzeń satelitarnych

Przestrzeń kosmiczna należy do jednych z najbardziej wymagających środowisk pracy dla maszyn – próżnia, promieniowanie czy wymagające warunki startu znacznie podwyższają wymagania techniczne dla urządzeń działających na orbicie okołoziemskiej. Dlatego, skomplikowany proces walidacji i weryfikacji możliwości funkcjonalnych i parametrów technicznych urządzeń jest integralną częścią rozwoju i certyfikacji nowych produktów w tej branży. Jedną z podstawowych metod procesu weryfikowania wyprodukowanych urządzeń jest testowanie. Stosuje się je zarówno na etapie rozwoju tych urządzeń, jak i finalnej certyfikacji gotowego produktu.

Katalog w pełnej wersji do wglądu tutaj

(ARP)

Comments are closed.