Preparation Camp drugiej edycji Space3ac Intermodal Transportation

0

Dwudziestego i dwudziestego pierwszego listopada nastąpiła selekcja startupów do akceleracji w ramach drugiej rundy Space3ac Intermodal Transportation.

Celem akceleratora jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem i potrzebami dużych przedsiębiorstw. Space3ac Intermodal Transportation skupia się na praktycznym wykorzystaniu danych satelitarnych w przemyśle – głównie w sektorze transportowym. Zakwalifikowanym startupom program zapewnia wsparcie merytoryczne (wysokiej klasy mentoring technologiczny i biznesowy), wsparcie finansowe (do 135 tysięcy PLN na jeden projekt oraz możliwy dodatkowy bonus w wysokości kilkudziesięciu tysięcy PLN). Dużym przedsiębiorstwom natomiast – możliwość pozyskania innowacji “uszytej na miarę” pod konkretne zapotrzebowanie.

Space3ac Intermodal Transportation / Credits - Blue Dot Solutions i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Space3ac Intermodal Transportation / Credits – Blue Dot Solutions i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zadaniem startupów uczestniczących w akceleratorze będzie dostarczenie partnerom Programu innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedzi na sformułowane przez nich wyzwania technologiczne i biznesowe. Startupy zakwalifikowane do akceleratora będą współpracować z firmami takimi jak: Grupa LOTOS, PZU Lab, Orange Polska, OT Logistics, Port Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, CELSA Huta Ostrowiec, X-Kom oraz POL-MIEDŹ TRANS.

Pierwsza runda akceleratora Space3ac Intermodal Transportation

Pierwsza runda akceleratora Space3ac Intermodal Transportation trwała od czerwca do końca sierpnia 2017. Siedem zespołów, którym udało się dotrzeć do ostatniego etapu to: theConstruct, Parkanizer, Full Fresh Air, newMap, BetterSolutions, SATIM oraz Spectator. Zaprezentowały one wyniki swoich prac przez firmami oraz inwestorami podczas “Demo Day”, które odbyło się 19 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Druga runda Space3ac Intermodal Transportation

Pomiędzy początkiem września a końcem października trwał nabór do drugiej rundy akceleratora. Łącznie organizatorzy Space3ac otrzymali ponad 110 zgłoszeń, nie tylko z Polski i Europy.

Po wstępnej selekcji organizatorzy akceleratora wybrali ponad 30 startupów do dalszej ewaluacji. W dniach 20-21 listopada te podmioty uczestniczyły w tzw. “Preparation Camp”, który odbył się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPNT). Każdy z zaproszonych zespołów zaprezentował swoją propozycję projektu przed przedstawicielami Dużych Przedsiębiorstw oraz akceleratora.

W wyniku rozmów wybrano 18 zespołów do pierwszej fazy akceleracji Space3ac Intermodal Transportation. Wśród wybranych zespołów większość pochodzi z Polski, są jednak także zagraniczne startupy. Wybrane zespoły rozpoczną akcelerację już w przyszłym miesiącu. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 6 – 8 grudnia.

Akcelerator Space3ac Intermodal Transportation jest inicjatywą realizowaną w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy programu Start In Poland, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

(Space3ac)

Comments are closed.