KIC 8462852 – obserwacje (listopad 2017)

0

Przez ostatnie dwa miesiące gwiazda KIC 8462852 nie wykazała żadnych wyraźnych spadków jasności. Wciąż nie ma dobrego wyjaśnienia dla spadków jasności tej gwiazdy.

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności u gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności i dużej wartości spadków.

Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Ta regularność ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin.

W przypadku KIC 8462852 wykryto wiele nieregularnych spadków jasności. Niektóre ze spadków jasności są duże, rzędu 15-20%, i trwają od 5 do nawet 80 dni. Są to bardzo zaskakujące parametry tranzytowe. Co ciekawe, oprócz takich dużych spadków jasności występują także mniejsze, rzędu 1-2 procent. Od maja tego roku obserwowano serię takich spadków. Spadki otrzymały nieoficjalne nazwy Elsie, Celeste, Skara Brae i Angkor – ostatni z nich zakończył się w połowie września.

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja 2017 / Credits – Where’s the Flux blog

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja 2017 / Credits – Where’s the Flux blog

Od połowy września nie zanotowano żadnego spadku jasności KIC 8462852. Co ciekawe, niektóre wykresy podają, że jasność tej gwiazdy była do około jednego procenta wyższa niż “zazwyczaj” – choć warto tu dodać, że to “zazwyczaj” jeszcze nie jest prawidłowo wyznaczone. Ta wyższa jasność może też oznaczać, że pomiędzy poszczególnymi spadkami jasności KIC 8462852 gwiazda wciąż jest przesłaniania przez pewną ilość materii, która nieznacznie obniżała jasność tej gwiazdy.

Wciąż nie ma dobrego wyjaśnienia spadków jasności tej gwiazdy, choć coraz więcej astronomów uważa, że może się tam znajdować duża ilość pyłu. Zagadki takie jak gwiazda KIC 8462852 to przykład odkryć i badań współczesnej astronomii. Niewątpliwie, dzięki rewolucji w dziedzinie detektorów, elektroniki, możliwości koordynacji badań na skalę światową oraz wykorzystania kosmicznych obserwatoriów dziś wykonywane są bardziej zaawansowane i szczegółowe pomiary astronomiczne niż to kiedykolwiek wcześniej było możliwe.

(W-F, Tw)

Comments are closed.