Udany dzień informacyjny programu Space3ac

0

Trzynastego października w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne kursu akceleracyjnego Space3ac Intermodal Transportation.

Do końca października trwa rekrutacja do drugiej rundy akceleratora Space3ac Intermodal Transportation. Na tle innych akceleratorów dla nowych spółek Space3ac jest wyjątkowy, gdyż skupia się na sektorze kosmicznym.

W 2017 i 2018 roku Space3ac skupia się na praktycznym wykorzystaniu danych satelitarnych w sektorze transportowym. Zakwalifikowanym startupom, program zapewnia wsparcie merytoryczne (wysokiej klasy mentoring technologiczny i biznesowy), wsparcie finansowe (do 135 tysięcy PLN na jeden projekt oraz możliwy dodatkowy bonus w wysokości kilkudziesięciu tysięcy PLN) i odbiorców opracowywanych przez nie rozwiązań. Dużym przedsiębiorstwom natomiast – możliwość pozyskania innowacji “uszytej na miarę” pod konkretne zapotrzebowanie. Zadaniem startupów uczestniczących w akceleratorze będzie dostarczenie partnerom Programu innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedzi na sformułowane przez nich wyzwania technologiczne i biznesowe.

Trzynastego października w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPNT) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące drugiej rundy akceleratora Space3ac. Oprócz zainteresowanych firm technologicznych, w tym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dużego przemysłu:

  • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk,
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia,
  • OT Logistics,
  • Orange Polska,
  • Instytut Morski,
  • Grupa LOTOS,
  • PZU Lab.
Spotkania firm z przedstawicielami przemysłu podczas spotkania informacyjnego akceleratora Space3ac / Credits - Space3ac

Spotkania firm z przedstawicielami przemysłu podczas spotkania informacyjnego akceleratora Space3ac / Credits – Space3ac

Na to spotkanie informacyjne przyjechało ponad 30 zainteresowanych firm, nie tylko z Polski. Uczestnicy spotkania przedyskutowali w dwudziestominutowych sesjach możliwości współpracy pomiędzy małymi firmami technologicznymi a dużym przemysłem. Oprócz zaplanowanego wcześniej grafiku spotkań udało się także zainteresowanym firmom przedstawić swoje możliwości technologiczne pozostałym przedstawicielom z dużego przemysłu.

Zachęcamy do aplikowania do akceleratora Space3ac. Jest to prawdopodobnie najlepsza w Polsce możliwość do wypracowania nowego produktu lub usługi opartego o dane satelitarne przy współpracy z potencjalnym klientem z dużego przemysłu. Podobnego kursu w tej chwili nie ma w Polsce i być może nie ma w całej Europie.

Strona akceleratora: www.space3.ac

Akcelerator Space3ac Intermodal Transportation jest inicjatywą realizowaną w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy programu Start In Poland, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

(Space3ac)

Comments are closed.