Startupy z potencjałem budują polski sektor kosmiczny

0

19 września 2017 roku w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbył się Demo Day, organizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o., program akceleracyjny Space3ac Intermodal Transportation.

Siedem młodych spółek technologicznych zaprezentowało stworzone w ramach akceleratora projekty, których celem jest odpowiedź na wyzwania, jakie postawiły przed nimi duże firmy sektora transportu intermodalnego.

Wykorzystujące techniki i dane satelitarne polskie spółki technologiczne przez całe lato uczestniczyły w akceleratorze pracując nad swoimi projektami. Ich działania wspierało ponad 40-stu mentorów i ekspertów przy dofinansowaniu z budżetu programu. Efekty zaprezentowali podczas Demo Day, a ich postępom przyglądali się m.in. inwestorzy, przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej.

● theConstruct wdraża system wizualizacji przestrzennej i nieruchomości na terenie portu na podstawie modeli CAD i prezentacji rozszerzonych informacji z systemów ERP i BIM.
● Parkanizer pracuje nad usprawnieniem ruchu samochodowego i niwelowaniem zatorów drogowych w porcie.
● Full Fresh Air opracowuje system pomiarów środowiskowych (zapylenie, odory) w porcie.
● newMap rozwija system do prezentacji informacji o terenach inwestycyjnych na podstawie m.in. danych satelitarnych, informacji geologicznych i informacji o sieci drogowej i kolejowej.
● BetterSolutions wdraża system monitoringu i optymalizacji tras barek rzecznych.
● SATIM przygotowuje aplikację badającą lokalizację i zasięg wycieków ropy naftowej na Morzu Bałtyckim.
● Spectator ułatwia proces korzystania z danych satelitarnych – do tego stopnia, aby zrobienie zdjęcia z satelity przypominało korzystanie ze zwykłego aparatu cyfrowego.

Podsumowaniem Demo Day Space3ac Intermodal Transportation było, poprzedzone obradami jury, wręczenie nagród specjalnych:
● Nagroda Best Startup trafiła w ręce przedstawicieli: theConstruct
● Best Invention – za najlepsze wykorzystanie technologii/danych satelitarnych: BetterSolutions
● Best Pitch – najlepsza prezentacja inwestorska – dla: Spectator
● Nagroda specjalna GPNT: Full Fresh Air
● Wyróżnienie i symboliczne zaproszenie do rozmów z funduszem Black Pearls VC : theConstruct

Każdy z projektów jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie jednego z dużych przedsiębiorstw zaangażowanych w akcelerator: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Instytut Morski i OT Logistics.

Wiceprezes PSSE Paweł Lulewicz oraz Piotr Juchnowicz z theConstruct / Space3ac

Podstawowy cel konkursu ScaleUP – czyli skojarzenie młodych firm technologicznych z dużymi przedsiębiorstwami został zrealizowany. Na dzisiejszym Demo Day, zobaczyliśmy realne efekty współpracy tych dwóch światów i skuteczność przyjętego modelu kooperacji. Jest to ewidentny sukces I rundy akceleratora kosmicznego Space3ac Intermodal Transportation. Co więcej, zespoły zaproponowały konkretne rozwiązania, np. system pomiarów środowiskowych czy system niwelowania zatorów drogowych, które są już wdrażane m.in. w trójmiejskich portach czy Instytucie Morskim w Gdańsku – podsumował Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE sp. z. o.o. – organizatora programu.

Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów wspieranych przez Space3ac Intermodal Transportation jest wykorzystanie danych i technik satelitarnych.

Jesteśmy jedynym w Europie stacjonarnym programem akceleracyjnym skupionym na segmencie downstream sektora kosmicznego – mówi Wojciech Drewczyński, Kierownik Projektu. – Dla inicjatywy wspierającej startupy o tak specjalistycznych kompetencjach, dużym wyzwaniem było zbudowanie zaufania dużych przedsiębiorstw. Udało nam się, co potwierdza fakt, że właśnie dołączyła do nas Grupa LOTOS S.A. i PZU. Rozpoczęliśmy rekrutację do drugiej rundy akceleratora, a szerokie partnerstwo jakie zbudowaliśmy, przekłada się na atrakcyjną ofertę dla startupów.

Demo Day rozpoczął się przywitaniem gości przez Pawła Lulewicza, wiceprezesa PSSE oraz Wojciecha Drewczyńskiego – Kierownika Projektu ScaleUP. Następnie głos zabrali prelegenci: Frank Salzgeber, Szef Departamentu Transferu Technologii i Biura Inkubacji Biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej, Marta Krywanis-Brzostowska, Market Innovation Officer z Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, Michał Chwieduk z Biura Rozwoju i Innowacji, Agencji Rozwoju Przemysłu.

Więcej na: www.space3.ac, info: Marcin Popiel, kom. +48 732 681 351, e-mail: m.popiel@strefa.gda.pl

Projekt pilotażowy „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno LAB Pilotaż Scale UP.

Comments are closed.