Rozpoczął się 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

0

W Zielonej Górze rozpoczęła się konferencja naukowa, na której zgromadziło się ponad 170 astronomów z Polski i zagranicy.

38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W trakcie konferencji zaprezentowany będzie przegląd tematyki badawczej podejmowanej przez polskie instytuty naukowe i międzynarodowe grupy badawcze z polskim udziałem. Konferencja będzie trwać od 11 do 14 września 2017 r.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego to duże konferencje naukowe organizowane co dwa lata w różnych polskich ośrodkach astronomicznych. W ich trakcie prezentowany jest przekrój badań kosmosu prowadzonych aktualnie przez polskich astronomów oraz udział naszego kraju w różnych międzynarodowych projektach badawczych. W tym roku stolicą polskiej astronomii na kilka dni została Zielona Góra.

Laureaci nagród

Profesor Aleksander Wolszczan laureatem Medalu Bohdana Paczyńskiego / PTA

W poniedziałek 11 września w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w Zielonej Górze nastąpiło otwarcie 38. Zjazdu PTA. Tradycyjnie podczas otwarcia konferencji wręczono nagrody przyznawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Stowarzyszenie zrzeszające zawodowych astronomów przyznaje trzy nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w astronomii, Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz Nagroda Młodych dla naukowców wieku do 35 lat o wyróżniającym dorobku naukowym.

Laureatem Medalu Bohdana Paczyńskiego został prof. Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie został przyznany Bogdanowi Wszołkowi. Z kolei Nagrodę Młodych otrzymał Przemysław Mróz.

Program zjazdu

W tym roku program konferencji obejmuje dziewięć sesji naukowych i dotyczących popularyzacji nauki. Naukowcy będą dyskutować o następujących zagadnieniach: astronomia fal grawitacyjnych, radioastronomia i LOFAR/POLFAR, egzoplanety i Układ Słoneczny, astrofizyka gwiazdowa, kosmologia i skale Wszechświata, astrofizyka wysokich energii, udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych, historia astronomii, popularyzacja i promocja nauki.

„Liczba zarejestrowanych uczestników, zgłoszonych referatów i plakatów świadczy o wielkiej potrzebie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń pomiędzy nami – astronomami oraz o chęci spotkania koleżanek i kolegów pracujących w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą” powiedziała dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Tegorocznym gospodarzem konferencji jest Instytut Astronomii im. Profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obrady odbywają się w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, niedawno powstałej zielonogórskiej placówce popularyzującej naukę. Więcej o konferencji pod tym adresem.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne powstało w 1923 roku. Obecnie liczy prawie 300 członków. Statutowym celem Towarzystwa, jako zrzeszenia o charakterze naukowym, jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacji astronomii w społeczeństwie. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo m.in. organizuje konferencje naukowe, warsztaty, konkursy, prowadzi własną działalność wydawniczą i jest zaangażowane w liczne inicjatywy popularnonaukowe i edukacyjne, a w szczególności jest koproducentem programu telewizyjnego „Astronarium” emitowanego w Telewizji Polskiej oraz wydaje czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”.

Więcej o samej konferencji pod tym adresem.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Czartowi z PTA za nadesłaną informację.

Comments are closed.