Początek stażu dla laureatów II konkursu Kadry Sektora Kosmiczego

0

29 sierpnia podczas specjalnej gali zaprezentowano finalistów drugiego konkursu Kadry Sektora Kosmicznego. Program konkursu organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Bardzo intensywny rozwój krajowego sektora kosmicznego powoduje, że znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na nowe, wyspecjalizowane kadry. Program stażowy organizowany przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP) i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) pozwala najlepszym absolwentom znaleźć płatne staże (4-5 tysięcy brutto na umowę o zlecenie) w wybranych firmach. Pierwszy konkurs stażowy został przeprowadzony 2016 roku. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśla też, że 85% absolwentów pierwszego stażu znalazło zatrudnienie w wybranych firmach. Płatne staże będą trwały przez pół roku.

W tym roku program został wsparty przez partnera strategicznego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Podczas gali odbywającej się w Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawiciel zarządu PGNiG zadeklarował, że również ta grupa zainteresowana jest pracami nad własnym satelitą. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił zaś jak ważne jest rozwój technologii kosmicznych, które docelowo trafiają do szeregu zastosowań naziemnych. Michał Chludziński, prezes ARP opowiadał zaś o pracach nad doktoratami wdrożeniowymi dla sektora kosmicznego, które mają uzupełniać obecny program rozwoju Kadr Sektora Kosmicznego.

W ramach konkursu z pośród ponad stu kandydatów wybrano dwunastu finalistów, którzy od pierwszego września rozpoczną staż w wybranych firmach sektora kosmicznego. Lista finalistów jest następująca:

 1. Katarzyna Ciechowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Astronika Sp. z o.o.
 2. Bartosz Chaber, absolwent Politechniki Warszawskiej, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 3. Hamed Gamal Hamed Ali Ahmed, absolwent Politechniki Warszawskiej, Blue Dot Solutions Sp. z o.o.
 4. Barbara Jucha, absolwentka Politechniki Śląskiej, SCNTPL Sp. z o.o.
 5. Filip Kotowski, absolwent Politechniki Poznańskiej, ITTI Sp. z o.o.
 6. Jakub Kraśniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 7. Anna Mizerska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
 8. Małgorzata Siutkowska, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Space Kinetics Sp. z o.o.
 9. Mariusz Smentoch, absolwent Politechniki Gdańskiej, Space Forest Sp. z o.o.
 10. Szymon Wasilewski, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Creotech Instruments S.A.
 11. Rafał Wądłowski, absolwent Politechniki Warszawskiej, Cloudferro Sp. z o.o.
 12. Marek Wiertel, absolwent Politechniki Warszawskie, SENER Sp. z o.o.

(ARP)

Comments are closed.