Bielenie Wielkiej Rafy Koralowej

0

Dzięki zdjęciom wykonanym przez Sentinela 2 zaobserwowano bielenie Wielkiej Rafy Koralowej.

Korzystając ze zdjęć satelitarnych, naukowcy zaobserwowali w tym roku bielenie australijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. W przeszłości trudno było obserwować to zjawisko, natomiast obecnie jest to łatwiejsze dzięki Sentinelowi 2 i jego szybkim czasie rewizyt. Wybielenie nastąpiło w drugim kolejnym roku z rzędu. Eksperci są bardzo zaniepokojeni stanem koralowców i zastanawiają się nad możliwością przetrwania rafy w związku ze zwiększoną częstotliwością wystąpień zjawisk związanych z globalnym ociepleniem.

Bielenie koralowców

Koralowce swoje piękne kolory zawdzięczają małym glonom, które żyją w ich tkankach. Te małe organizmy w procesie fotosyntezy produkują węglowodany, które są pożywieniem dla koralowców. Jednak koralowce mają ograniczony zakres temperaturowy, w którym mogą żyć. Kiedy robi się zbyt ciepło glony są wyrzucane z koralowców, co skutkuje tym, że stają się białe.

Zdjęcia satelitarne pokazujące bielenie koralowców / ESA

Glony zapewniają 90% energii koralowcom. Gdy nie powracają one na niego w niedługim czasie to koralowiec umiera. Samo bielenie może zaś trwać do sześciu tygodni. W tym czasie koralowiec może się zregenerować lub umrzeć i zostać pokryty algami. W każdym przypadku wróci do ciemnego koloru, przez to trudno odróżnić zdrowy koralowiec od chorego na zdjęciach satelitarnych. Wymaga to częstego monitorowania aby wiarygodnie zidentyfikować bielenie koralowców z kosmosu.

Obserwacja ESA

Badając zdjęcia Sentinela-2 wykonane nad rafą pomiędzy styczniem i kwietniem, naukowcy pracujący przy projekcie ESA Sen2Coral zauważyli obszary, wyglądające jak rafa koralowa, które się rozjaśniły, a następnie ściemniały. Wydarzenie to zostało potwierdzone przez dwa kolejne zdjęcia wykonane w lutym, wskazując na przybliżony czas bielenia wynoszący co najmniej 10 dni.

“Ogólnie, rzecz biorąc interpretowanie zmian jest niejednoznaczne. Nie można po prostu przejść do wniosku, że rozjaśnienie jest bieleniem ponieważ jasność dowolnego miejsca na rafie zmienia się z obrazu na obraz z wielu przyczyn, zarówno zmian na wodzie jak i pod nią” mówi dr John Hedley, kierowinik naukowy projektu Sen2Coral.

Dr Chris Roelfsema z Uniwersytetu w Queensland i kierownik projektu Great Barrier Reef Habitat Mapping przeprowadził testy terenowe w danym obszarze, zbierając tysiące zdjęć koralowców w styczniu i ponownie w kwietniu. Wykorzystano je do potwierdzenia obserwacji satelitarnych.

“Niestety, w miejscach, w których można zauważyć bielenie, obfite pokrycie koralowe, które zaobserwowaliśmy w styczniu, w kwietniu były przeważnie porośnięte glonami torfowymi, a tylko niektóre indywidualne gatunki koralowe przetrwały. Zdjęcia i dane terenowe pokazują, że w tym miejscu nastąpiło obumarcie koralowców.” mówi Roelfsem.

Ponieważ monitorowanie bielenia odbywa się zazwyczaj ręcznie poprzez badania lub nurkowanie w wodzie, wiele raf świata nie jest obecnie skutecznie monitorowane.

(ESA, The Nature Conservancy, The Guardian)

Comments are closed.