Pierwszy etap Space3ac zakończony

0

Z początkiem lipca zakończył się pierwszy etap kursu akceleracyjnego programu Space3ac Intermodal Transportation.

Od pierwszych dni czerwca do pierwszego tygodnia lipca włącznie – uczestnicy akceleratora spotkali się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym 5 razy na dwu- trzydniowe zjazdy podczas których przy wsparciu mentorów i ekspertów intensywnie pracowali nad swoimi projektami.

Zaproszone firmy

Do akceleratora przystąpiło osiem ambitnych firm:

  1. theConstruct wdrażający system wizualizacji przestrzennej i nieruchomości na terenie portu na podstawie modeli CAD (ang. komputerowe wspomaganie projektowania) i prezentacji rozszerzonych informacji z systemów ERP i BIM.
  2. Parkanizer pracujący nad usprawnieniem ruchu samochodowego i niwelowaniem zatorów drogowych w porcie.
  3. Full Fresh Air opracowujący system pomiarów środowiskowych (zapylenie, odory, hałas) w porcie.
  4. newMap rozwijający system do prezentacji informacji o terenach inwestycyjnych na podstawie m.in. danych satelitarnych, informacji geologicznych a także sieci drogowej i kolejowej.
  5. BetterSolutions wdrażający system monitoringu i optymalizacji tras barek rzecznych.
  6. SATIM przygotowujący aplikację umożliwiającą badanie lokalizacji i zasięgu wycieków ropy naftowej i innego rodzaju zanieczyszczeń na Morzu Bałtyckim.
  7. EVAPOL zajmujący się oceną stanu zanieczyszczenia wody w Bałtyku wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
  8. Spectator ułatwiający proces korzystania z danych satelitarnych – do tego stopnia, by zrobienie zdjęcia z satelity przypominało korzystanie ze zwykłego aparatu cyfrowego.

W pierwszym miesiącu pracy w akceleratorze, uczestnicy skoncentrowali się na opracowaniu Planów Wdrożenia swoich rozwiązań w Dużych Przedsiębiorstwach będących partnerami akceleratora. To – kluczowe dla dalszych prac – zadanie, zostało zrealizowane w oparciu o wypracowane z mentorami założenia biznesowe i techniczne wynikające ze specyfiki każdego z projektów. Plany Wdrożenia przeanalizowane zostały przez Komitet Inwestycyjny, który 3 lipca zdecydował o przejściu 7 zespołów do kolejnego etapu programu i otrzymaniu przez nie kolejnej transzy finansowania.

Zakres zjazdów Space3ac

Tematyka dotychczasowych zjazdów Space3ac Intermodal Transportation skupiała się wokół dwóch ogólnych obszarów – biznesowego i technicznego. W ich trakcie zespoły brały udział w zajęciach i wykładach adresowanych do wszystkich uczestników, a także pracowały indywidualnie z mentorami i ekspertami z ich dziedzin.
Techniczne zagadnienia poruszane podczas kursu akceleracyjnego skupiały się wokół nawigacji satelitarnej, dronów, telekomunikacji satelitarnej, systemów łączności naziemnej IoT, Obserwacji Ziemi i meteorologii satelitarnej, a także programowania.

Biznesowa część zajęć skupiała się na aspektach organizacyjnych prowadzenia biznesu, dostarczając uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, modelowania biznesowego (“Business Canvas”), czy aspektów prawnych działalności.

Kolejny zjazd akceleratora rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu, a takich kilkudniowych, roboczych spotkań na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zaplanowano jeszcze do końca sierpnia cztery.

Demo Day

We wrześniu, już po zakończeniu zasadniczej części akceleracji, odbędzie się “Demo Day”. To wydarzenie to spotkanie projektów z akceleracji Space3ac z kręgami inwestycyjnymi oraz interesariuszami. “Demo Day” zostało zaplanowane na 19 września. Więcej informacji na temat tego wydarzenia zostanie przedstawionych na początku sierpnia.

Akcelerator Space3ac Intermodal Transportation jest inicjatywą realizowaną w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy programu Start In Poland, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

(Space3ac)

Comments are closed.