NASA kończy projekt ARM

0

W tym roku zostanie zakończony projekt misji Asteroid Redirect Mission. Ten projekt nie znalazł uznania w amerykańskich kręgach politycznych.

Od końca 2012 roku NASA analizowała możliwość wykonania misji, która sprowadziłaby małą planetoidę lub głaz z planetoidy na wysoką orbitę wokółksiężycową. Misja otrzymała nazwę Asteroid Redirect Mission (ARM) i składałaby się z dwóch części:

  • bezzałogowej, w której sonda sprowadza głaz o masie około 20 ton na wysoką orbitę okołoksiężycową,

Cześć robotyczna misji ARM / Credits – NASA.gov Video

  • oraz załogowej (z wykorzystaniem kapsuły MPCV Orion), w której astronauci pobiorą próbki głazu.

Część załogowa misji ARM / Credits – NASA.gov Video

Testy wstępnych rozwiązań technologicznych dla misji ARM / Credits - NASA

Testy wstępnych rozwiązań technologicznych dla misji ARM / Credits – NASA

Początkowo zaproponowano start misji bezzałogowej na 2017 rok, a załogowej cztery lata później. Następnie, do 2015 roku NASA analizowała różne konfiguracje lotu oraz identyfikowała technologie, które należałoby rozwinąć przed przeprowadzeniem misji ARM. W marcu 2015 agencja zadecydowała o wyborze wariantu części bezzałogowej, który przechwyci i przetransportuje głaz o średnicy do 10 metrów z powierzchni innej planetoidy.

Brak zainteresowania ARM

NASA uważała ARM za ważny element przygotowań do wyprawy załogowej na Marsa – czyli celu nadrzędnego w strategii eksploracji Układu Słonecznego o nazwie Flexible Path. Jednakże sama ARM spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony społeczności naukowej. Krytycy zarzucali NASA brak powiązania z Flexible Path, duży poziom skomplikowania oraz prawdopodobny wysoki koszt misji.

W kręgu krytyków znajduje się również dużo polityków, którzy zasiadają w komisjach naukowych Kongresu Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie, w budżecie NASA na rok fiskalny 2017 znalazły się niewielkie fundusze na ARM.

Koniec projektu ARM

W ostatnich tygodniach NASA wysłała do poszczególnych zespołów projektowych tzw. „notice of defunding” dla ARM. Oznacza to, że w przyszłym roku fiskalnym (od 1 października 2017) projekt ARM nie będzie już kontynuowany. Aktualne prace mają się skupić na prawidłowym zamknięciu projektu, tzn. zakończeniu dokumentacji, opisie zdobyczy technologicznych, sporządzeniu listy osiągnięć oraz rekomendacji na przyszłość. Część wyników prac może się przydać w innych projektach i misjach.

Ostatni plan misji ARM zakładał start bezzałogowej części w 2021 roku. Start misji załogowej nastąpiłby nie wcześniej niż w 2026 roku, choć ta data była bardzo niepewna. Koszt misji był także coraz wyższy – ostatni szacunek to przynajmniej 1,4 mld USD.

Co ciekawe, w tym roku pojawiła się informacja, że Chiny analizują możliwość wykonania podobnej misji.

(SF, SN, Rs)

Comments are closed.