Hackaton EO Cloud w Warszawie

0

W ramach warszawskiego Forum Satelitarnego 2017 odbędzie się EO Cloud hackaton.

Hackaton – czyli informatyczny maraton, w którym uczestnicy w krótkim czasie tworzą koncept rozwiązania jest organizowany z myślą o młodych naukowcach chcących stawić czoła przetwarzaniu i pozyskiwaniu zbiorów danych. Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych satelitarnych, udostępnionych przez firmę Creotech Instruments za pomocą platformy EO Cloud.

Dla kogo

Plakat promujący wydarzenie EO Cloud hackathon

Hackaton organizowany jest z myślą o osobach posiadających pomysły na wykorzystanie platformy EO Cloud. W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 4-6 osobowe. Hackaton skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków technicznych (np. Geodezja, Geoinformatyka, Informatyka, Elektronika) i stanowi niecodzienną okazję do zaprojektowania pomysłu na wykorzystanie danych satelitarnych metodą Design Thinking.

Hackaton ma charakter otwarty: zespoły mogą składać się z osób niebędących studentami lub mogą być mieszane.

Gdzie i kiedy

Wydarzenie odbędzie się 25-26 czerwca 2017 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, przy ul. Poleczki 19 w Warszawie.

Rejestracja trwa do 23 czerwca 2017 r. do godz. 23:59. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. Informacja o przyjęciu zostanie przesłana do uczestników najpóźniej 24 czerwca 2017 r. Zespół, który nie został zakwalifikowany do udziału, otrzyma wiadomość zwrotną drogą mailową. Regulamin wydarzenia dostępny jest pod tym linkiem.

Link do rejestracji

Nagrody

Zwycięski zespół będzie prezentował swój pomysł podczas Forum Satelitarnego (wydarzenie równoległe) przed dużymi przedsiębiorstwami. Wartość nagród wynosi 5 000 złotych.

Comments are closed.