Drugi zjazd EOvation w Polsce

0

Pomiędzy 26 a 27 maja w Gdańsku odbył się hackaton EOvation – maraton programistyczny zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu dla ESA. Drugi już zjazd EOVation w Polsce dotyczył wykorzystania danych obserwacji Ziemi dla zastosowań na Bliskim Wschodzie i w południowej Azji.

 

Od listopada zeszłego roku w Polsce, Czechach i Rumunii na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) realizowany jest projekt EOClimLab. Celem projektu jest wykorzystanie danych satelitarnych dla lepszego albo nowego spojrzenia na tematykę zmian klimatycznych. Zadania są wykonywane m.in. w ramach hackatonów o nazwie EOvation, czyli spotkań programistów, inżynierów oraz specjalistów z innych dziedzin (także humanistycznych), którzy wspólnie w krótkim czasie tworzą wstępny koncept aplikacji.

Orientalny hackaton

Prace podczas pierwszego dnia hackatonu w Gdańsku / Credits - Blue Dot Solutions

Prace podczas pierwszego dnia hackatonu w Gdańsku / Credits – Blue Dot Solutions

26-27 maja w Gdańsku odbył się już drugi w Polsce hackaton w ramach projektu EOClimLab. Spotkanie o nazwie Oriental EOvation poświęcone było wykorzystaniu danych obserwacji Ziemi na Bliskim Wschodzie i w Azji w kontekście regionalnych problemów powiązanych ze zmianami klimatycznymi.

Prace zespołów były wykonywane przy wsparciu ekspertów z naukowych, technicznych oraz kręgów biznesowo-inwestorskich. Dla uczestników stworzono kilka zagadnień do wyboru. Tematy te dotyczyły m.in. kwestii podnoszącego się poziomu mórz i oceanów, problemów związanych z suszą na Bliskim Wschodzie oraz relacji pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.

Na początku hackatonu zawiązały się cztery zespoły. Dwa z nich po kilku godzinach postanowiły połączyć siły, tworząc jeden nowy zespół.

Wyniki hackatonu

Prezentacja jednego z zespołów podczas hackatonu - problematyka rolnictwa w Jordanii / Credits - Blue Dot Solutions

Prezentacja jednego z zespołów podczas hackatonu – problematyka rolnictwa w Jordanii / Credits – Blue Dot Solutions

Po 24 godzinach intensywnych prac, w sobotę po południu zespoły zaprezentowały swoje wyniki. Powstały trzy rozwiązania, z których jedno było bardziej oparte o hardware a dwa zajmowały się głównie przetwarzaniem danych z satelitów obserwacji Ziemi.

Zwycięzcą został zespół “Syrian Rebuild Map”, który zaproponował użycie kilku różnych wskaźników satelitarnych do oceny i ustanowieniu priorytetu odbudowy poszczególnych regionów Syrii po wciąż trwającej wojnie domowej. Aplikacja ukazywała trend miejsc, w których susza będzie postępować, jak i miejsca w których możliwe będzie bardziej optymalne rozwijanie rolnictwa. Członkowie tego zespołu zademonstrowali podstawowe cechy przyszłej aplikacji, co znalazło uznanie u jury.

Dwa pozostałe zespoły wykonały także sporo pracy i końcowa punktacja zespołów była dość zbliżona. Zaproponowane dwie koncepcje dotyczyły optymalizacji przesyłania rurociągiem odsalanej wody z zatoki Akaba w głąb Jordanii oraz sprzętowego systemu ostrzegawczego przed powodziami w Bangladeszu.

Zespoły otrzymały nagrody w postaci voucherów, czasu do wykorzystania do dalszej pracy z ekspertami, dostępie do chmury danych, dostępie do przestrzeni biurowej oraz zestawu układów mikroelektronicznych i sensorów.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez firmę Blue Dot Solutions we wsparciu funduszu Black Pearls VC, Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, O4 Coworking, serwisu Nauka o Klimacie, oraz partnera technologicznego EO Cloud.

Kolejne hackatony w Polsce

Logo projektu EO ClimLab / EO ClimLab

Logo projektu EO ClimLab / EO ClimLab

Następny hackaton programistyczny w ramach projektu EOClimLab w Gdańsku odbędzie się w drugiej połowie tego roku. Tym razem tematyką będzie wykorzystanie danych obserwacji Ziemi dla regionu Pomorza. W Warszawie następny hackaton w ramach projektu odbędzie się zaś w dniach 3-4 czerwca.

W skład konsorcjum projektu EOCLimLab z Polski wchodzą firmy: Omnilogy, Blue Dot Solutions, Orange, Integrated Solutions oraz Kapitech. Po stronie czeskiej są to Czech Invest i SpaceSystems Czech, a po stronie rumuńskiej znajduje się trzech partnerów informatycznych: Arobs Transilvania Software, Aries Transilvania oraz Indeco Soft.

Comments are closed.