Blisko do wyboru Prezesa POLSA?

0

Dwunastego maja na stronie BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazał się dokument o wyborze trzech kandydatów w naborze na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Piątego kwietnia 2017 informowaliśmy o rozpoczęciu trzeciego konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Dwa wcześniejsze konkursy zakończyły się bez rozstrzygnięcia. Termin zgłoszeń do trzeciego konkursu upłynął 10 kwietnia.

O stanowisko Prezesa tej Agencji mogła ubiegać się osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej trzyletnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej trzyletnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej sześcioletni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Poza tym, kandydat powinien znać angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Wyniki naboru

Dwunastego maja na Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazał się prosty dokument o wynikach naboru. Dokument podaje imiona i nazwiska trzech kandydatów, którzy zostali wyłonieni w naborze. Są nimi: Profesor Józef Modelski, Dr Jakub Ryzenko oraz Pułkownik Piotr Suszyński.

Ten dokument można zinterpretować jako ważny, ale nie ostateczny jeszcze krok w wyłonieniu nowego Prezesa POLSA. Można zakładać, że tych trzech kandydatów zostanie przedstawionych Premier RP do ostatecznej selekcji. Wybór może nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Link do informacji na BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poprzedni Prezesi

Przypomnijmy, że pierwszym Prezesem POLSA był prof. Marek Banaszkiewicz. Początkowo, od listopada 2014 profesor Banaszkiewicz tymczasowo kierował POLSA, aż do formalnego wyboru na tę stanowisko w maju 2015. Funkcję Prezesa sprawował do 7 października 2016 roku. Od tego czasu Pełniącym Obowiązki Prezesa POLSA sprawuje Pułkownik Piotr Suszyńki

(BIP, POLSA)

 

Comments are closed.