Pierwsze konsekwencje Brexitu dla sektora kosmicznego

1

Brytyjskie podmioty coraz częściej przegrywają przetargi i konkursy dla europejskich programów kosmicznych. Jest to jedna z pierwszych konsekwencji Brexitu.

Pod koniec marca 2017 formalnie zostanie rozpoczęty około dwuletni proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexit). W tej chwili wiele wskazuje na to, że negocjacje wychodzenia z UE będą trudne i mogą zakończyć się brakiem porozumienia w kluczowych kwestiach, wśród których znajdują się także unijne programy badawczo-rozwojowe oraz kwestie związane z rozwojem europejskiego sektora kosmicznego.

Pierwsze efekty Brexitu

Różne źródła sugerują, że coraz częściej brytyjskie podmioty nie są wybierane na wykonawców dla europejskich inicjatyw i projektów. Sprawa dotyczy głównie projektów UE, ale też (częściowo) tych wspólnie realizowanych przez UE i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ma to duże znaczenie, gdyż przez lata brytyjskie podmioty często były wyraźnymi liderami w europejskich projektach. Przykładem może być program Galileo, w którym podmioty (nie tylko firmy, ale także uczelnie i instytuty naukowe) aktywnie uczestniczyły zarówno w pracach nad segmentem satelitarnym, jak i przy tworzeniu różnych form wykorzystania danych z tej konstelacji. Po zakończeniu Brexitu Wielka Brytania może zostać odcięta od dostępu do zaawansowanych funkcji Galileo, z negatywnym wynikiem dla lokalnych firm oraz bezpieczeństwa publicznego.

W ostatnich tygodniach obserwowany jest także jeszcze jeden trend: wyraźny spadek uczestników z Wielkiej Brytanii w programie „Horyzont 2020” (H2020). Ten spadek przejawia się zarówno w mniejszej ilości liderów konsorcjów dla proponowanych projektów jak i w ogólnej liczbie uczestników w przyszłych projektach. W kilku przypadkach role koordynatorów projektów zaproponowano polskim podmiotom. Może być to szansa dla Polski, ale wstępne wyniki z ostatniej serii wniosków poznamy dopiero pod koniec tego roku.

Szansa dla Polski?

Z drugiej strony warto tu dodać, że to właśnie Wielka Brytania była jednym z największych lub właśnie największym beneficjentem unijnych programów badawczo-rozwojowych. Statystyki programu Horyzont 2020 wyraźnie wskazują, że po 274 konkursach realizowanych od 2015 roku podmioty z Wlk. Brytanii łącznie otrzymały ponad 3 miliardy EUR. Te nakłady są nie bez znaczenia dla rozwoju brytyjskich badań i wdrożeń technologicznych.

W tym samym czasie polskie podmioty otrzymały zaledwie 181 milionów EUR, czeskie – 133 milionów EUR a portugalskie – 339 milionów EUR. Całkowity budżet dla wszystkich uczestników w tych projektach osiągnął prawie 18,9 miliarda EUR. Krótkoterminowo, do końca H2020, spadek udziału brytyjskich podmiotów może podnieść szanse dla uczestników tego programu z mniej aktywnych państw, między innymi z Polski.

(SI, inf własne)

Jeden komentarz