Odkrycie związków organicznych na Ceres

0

Sonda Dawn odkryła związki organiczne na powierzchni Ceres.

Wystrzelona w 2007 roku sonda ma na celu zbadanie największych obiektów w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem, a mianowicie – największego obiektu tam się znajdującego – planety karłowatej Ceres oraz planetoidy Westa. Zadaniem sondy jest określenie parametrów dotyczących rozmiaru, kształtu, składu oraz charakterystyki ich wnętrz (jąder). Dodatkowo misja znalazła ostatnio związki budujące życie na Ziemi.

„Odkrycie może znaczyć tyle, że prymitywne życie mogło rozwinąć się na Ceres” – oznajmia Michael Kuppers z Europejskiej Agencji Kosmicznej na łamach publikacji w Science. Na orbicie Ceres sonda znalazła się w 2015 roku. Od tamtego czasu zainicjowany został proces przesyłania danych, w tym sygnałów o zawartości soli oraz grup amonowych.

Obraz krateru Ernutet. Kolor niebieski odpowiada długości fali 2000 nm, zielony - 3400 nm a 1700 nm to kolor czerwony / Credits - NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF

Obraz krateru Ernutet. Kolor niebieski odpowiada długości fali 2000 nm, zielony – 3400 nm , czerwony – 1700 nm / Credits – NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF

Związki organiczne zostały dostrzeżone przez VIR – spektrometr podczerwieni oraz światła widzialnego. Wykryte związki to przede wszystkim metan, aminokwasy oraz węglowodory. Obszar, w którym zaobserwowano związki, obejmuje ponad 1000 kilometrów kwadratowych.

„Odkrycie lokalnych dużych koncentracji organiki jest intrygujące dla astrobiologicznej społeczności” – powiedział dr. Simone Marchi, autor publikacji. „Mamy dowody na posiadanie przez Ceres minerałów chłonących grupy amonowe, wodnego lodu, węglanów, soli a teraz materiału organicznego. Wraz z tym nowym znaleziskiem, sonda Dawn pokazała, że Ceres posiada kluczowe składniki do posiadania życia”.

Uważa się, że Ceres uformowała się 4,5 miliarda lat temu na krańcach naszego Układu Słonecznego. Studiowanie znalezionych materiałów organicznych może przyczynić się do wyjaśnienia pochodzenia, ewolucji a także dystrybucji życia w Układzie Słonecznym. Miejsce w którym zauważono owe niezwykle wysokie koncentracje materii to krater Ernutet na północnej półkuli Ceres. Rozmieszczenie i charakterystyka zjawiska nie wskazują na jednostkowy wymiar pojawienia się materii. Największa koncentracja pojawia się w formacji nieciągłej na południowym wschodzie grzbietu Ernutet’u oraz starszej, mocno zdegradowanej części krateru. Inne bogate w materie organiczną obszary są porozrzucane w części południowo-wschodniej.

„Cały region jest intensywnie okratowany i wydaje się być dość stary, jednakże grzbiety Ernutetu wydają się być relatywnie świeże”, „Bogate w związki organiczne obszary, włączając w to węglany jak i związki amonowe, które są oczywiście materiałem endogenicznym Ceres, wykluczają fakt ich przybycia wraz z zewnętrznym obiektem” – skomentował dr Simone Marchi.

Ceres wykazuje oznaki aktywności hydrotermalnej oraz mobilności fluidowej, więc obszary bogate w związki organiczne mogą być rezultatem wewnętrznych procesów. Dalsze prace zespołu naukowego będą próbowały wyjaśnić zagadkę transportu materiałów z wnętrza planety karłowatej na jej powierzchnię. Warto przypomnieć również, że dzięki sondzie Dawn udało się również ostatnio zlokalizować lód w wiecznie zacienionych kraterach na obszarach w okolicach bieguna północnego.

(NASA, ESA)

Comments are closed.